Stanovy ČAP ve znění platném od 7.4.2016
Česká asociace pojišťoven je zájmovým sdružením vytvořeným podle § 20f zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, na organizaci a podporu vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven. Asociace je právnickou osobou a jejím sídlem je Praha.

Stáhnout PDF