PŘ 2/ČAP2010

PŘ 2/ČAP2010 - Jednopodlažní sklady z hlediska risk managementu

PŘ 1/ČAP2008

PŘ 1/ČAP2008 - Metodika na posouzení přínosu sprinklerových zařízení

ČAP VdS 2496

ČAP VdS 2496 - Technické požadavky na aktivování a řízení samočinných hasicích zařízení. (Upozornění. Zdrojová norma je ve verzi VdS2496:2006)

ČAP CFPA 006

ČAP CFPA 006 - Požární bezpečnost hotelů a ubytovacích zařízení. Doporučení pro zajištění požární bezpečnosti hotelů a ubytovacích zařízení.

ČAP CEA 005

ČAP CEA 005 - Nejúčinnějšíi postupy při prevenci žhářství. Opatření pro snížení dopadu žhářství na pojišťovací průmysl

ČAP 014

ČAP 014 - Směrnice pro rozmisťování hasicích přístrojů. Doporučení pro vybavení pracovišť hasicími přístroji. Stanovení počtu hasicích přístrojů v chráněném úseku a jejich hasicí schopnosti.

ČAP CEA 4001

ČAP CEA 4001 – Sprinklerová hasicí zařízení – projektování a montáž