Termín

Datum a čas zahájení: 26.02.2018 09:00

Datum a čas ukončení: 26.02.2018 15:00

Místo a adresa konání

Hotel Olympik, sál Athena
Sokolovská 138
Praha 8

Kontaktní osoba

Zigáčková Alena , alena.zigackova@cap.cz , + 420 222 350 162

Přednášející

  • MUDr. Libor Kameník, Ph.D. – vedoucí lékař Interní kliniky 1 LF UK a ÚVN – Vojenské fakultní nemocnice. Posudkový lékař Komerční pojišťovny od r. 1994.

Cena: Zpoplatněno

 

Obsah:

V přednášce jsou komplexně rozebírány běžně se vyskytující typy onemocnění srdce a cév. Stručná charakteristika onemocnění je doplněna o prognostické informace zaměřené na ovlivnění kvality života i pravděpodobnosti dožití. V kontextu primární prevence jsou uvedeny pozitivní i negativní rizikové faktory onemocnění, je zhodnocena tíže jejich působení na průběh procesu degenerace a stárnutí. Jsou uvedeny subjektivní i objektivní cenově nenáročné indikátory, stanovující pravděpodobnost vzniku nemoci. Všeobecný pohled na kardiovaskulární onemocnění je zaměřen na široké spektrum diagnostických metod. Standardní i méně obvyklé vyšetřovací techniky jsou metodologicky představeny a je uvedena jejich přesnost i ekonomická náročnost. Závažnost jednotlivých onemocnění je zhodnocena s ohledem na úspěšnost léčebného procesu poskytovaného lege artis. Je zmíněna polemika o významu státní a soukromé zdravotnické péče, je diskutována současně uplatňovaná populační filozofie úhrady péče státními zdravotními pojišťovnami a absence pravomoci jednotlivce v rozhodování o alokaci úhrady a tím i o typu přidělené zdravotní péče.

 

Pokyny a informace pro uchazeče:

  • Jednotliví zájemci o seminář se mohou přihlásit prostřednictvím úseků vzdělávání, pro přihlášení je možné využít přihlašovací formulář zaslaný v příloze mailu s pozvánkou nebo vyplnit přihlášku on-line na adrese: http://www.cap.cz/component/sypot1952/?articleID=4569&formID=1
  • Přihlášky zasílejte průběžně, nejpozději však do 15. února 2018

Kontaktní osoba: Alena Zigáčková, tel.: 222 350 162, 724 521 181, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Storno poplatky:                 

2 – 5 dní před akcí – 50% z vložného

1 den před akcí – 100% z vložného