nehoda postup cz jpg

Dopravní nehoda je pro každého velmi nepříjemný zážitek, provázený ve většině případů vysokým psychickým vypětím. V těchto okamžicích si mnozí z nás neuvědomí, co vše je potřeba v takové situaci vyhodnotit, jak postupovat, jaké údaje zaevidovat pro bezproblémové vyřízení pojistného plnění. Informační příručka srozumitelnou formou předává účastníkům nehody jasné instrukce o správném postupu. Obsahuje jednoduchý manuál, jak si vyhodnotit vzniklou situaci a jak následně postupovat zejména v případě, kdy nevznikne povinnost volat k nehodě policii. V příručce motoristé naleznou informace, které jsou podstatné k řádnému zdokumentování nehody v souvislosti s následnou likvidací škodní události.