titulka pozar jpg

V elektronické brožuře s názvem „Jak se efektivně chránit před požárem“ ČAP radí, jak je možné uchránit zdraví i majetek. V rámci podpory prevence požáru vznikla ve spolupráci se specialisty z Hasičského záchranného sboru informační brožurka pro veřejnost, ve které jsou detailně popsány  možnosti preventivních opatření a nástrojů k efektivnímu uhašení požáru. Nezbytnost bezpečnostních postupů při zacházení s ohněm shrnuje brožurka v tzv. „Desateru“. Součástí brožurky jsou i praktické návody, jak eliminovat škodu, pokud ke vzniku požáru dojde, jakým způsobem komunikovat s tísňovou linkou nebo jak nahlásit pojistnou událost pojišťovně, stejně jako výčet nejčastějších chyb, kterých se lidé dopouštějí při hašení požáru.