Životní pojištění opět vzrostlo o 11,4 %

Praha, 29. řijna 2007 – Statistiky České asociace pojišťoven (ČAP) zaznamenaly ve třetím čtvrtletí roku 2007 sedmiprocentní nárůst celkového předepsaného pojistného. Výsledky jasně dokazují stabilně pozitivní vývoj.

Produktové infolisty k životnímu pojištění na novém webu ČAP

Praha, 13. listopadu 2007 - Česká asociace pojišťoven vypracovala přehledné a pro klienty srozumitelné charakteristiky jednotlivých druhů životního pojištění. Produktové infolisty ČAP zveřejňuje na svých nových webových stránkách www.cap.cz.

Etický výbor ČAP zahajuje svou činnost

Praha, 22. řijna 2007 – Etický výbor České asociace pojišťoven se v rámci smírčího jednání bude zabývat případy porušení etiky v pojišťovnictví. Po vydání stanoviska Etického výboru může ČAP viníka mimosoudně sankcionovat podle pravidel Kodexu etiky v pojišťovnictví.

ČAP vydává výroční zprávu 2006

Praha, 4. září 2007 – Česká asociace pojišťoven (ČAP) zveřejnila výroční zprávu za rok 2006. Výsledky potvrdily finanční stabilitu pojistného trhu.