Správným postupem při nehodě k bezproblémové likvidaci škod

Praha, 7. ledna 2009 – Od ledna 2009 dochází ke změnám právních předpisů, které mají dopad do oblasti pojištění motorových vozidel. Tyto úpravy ovlivní i postup účastníků při dopravní nehodě. Česká asociace pojišťoven proto vytvořila informační příručku, ve které radí motoristům, jak postupovat při dopravní nehodě, aby i následná likvidace škodní události proběhla bez komplikací. Informační příručka je veřejnosti k dispozici v české i multijazykové verzi na stránkách ČAP - www.cap.cz

Statistiky ČAP: pojistný trh stále v černých číslech

Praha, 3. listopadu 2008 – Přestože světové trhy zachvátila finanční krize, předběžně výsledky členů České asociace pojišťoven (ČAP) za třetí čtvrtletí roku 2008 nadále vykazují stabilní růst. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku došlo ke zvýšení objemu celkového předepsaného pojistného o 6,2 %.

Životní pojištění opět přebírá štafetu

Praha, 30. července 2008 – Český pojistný trh vykázal v prvním pololetí 2008, ve srovnání se stejným obdobím minulého roku, zvýšení tempa růstu o 7,7 %. Předběžné výsledky 27 členů České asociace pojišťoven (ČAP) potvrzují příznivý trend vývoje pojistného trhu, který již třetím rokem pokračuje v pozitivním růstu téměř ve všech parametrech.

Dva měsíce po Emmě: členské pojišťovny vyplatily škody 80 procentům poškozených

Praha, 2. června 2008 – Za dva měsíce od ničivé přírodní katastrofy v podobě vichřice Emma zlikvidovaly pojišťovny 80 procent pojistných událostí nahlášených na územní České republiky a vyplatily pojistná plnění ve výši 597,4 mil Kč. Vyplývá to z aktuálně zveřejněných statistik České asociace pojišťoven (ČAP), které mapují stav likvidace pojistných událostí členů ČAP k 30. dubnu 2008.

Zelená karta – nově jediný doklad o povinném pojištění vozidla!

Praha, 2. června 2008 – Od 1. června 2008 pojišťovny k nově sjednanému pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla vystavují jako jediný doklad o sjednaném pojištění pouze tzv. Zelenou kartu. Doposud kromě této karty klient obdržel i samostatný doklad o pojištění vozu.

Pojišťovny odhalily pojistné podvody za více než půl miliardy korun

Praha, 27. února 2008 – V průběhu loňského roku šetřili specialisté členských pojišťoven ČAP více než 4,5 tisíce pojistných událostí, u kterých bylo důvodné podezření ze spáchání pojistného podvodu. Prokázáním podvodného jednání uchránily pojišťovny více než půl miliardy korun.

Neživotní pojištění nabralo dech

Praha, 30. dubna 2008 – Podle nejnovějších výsledků České asociace pojišťoven (ČAP) za první čtvrtletí 2008 vykázalo nejvýraznější tempo růstu ve srovnání se stejným obdobím předchozích let neživotní pojištění. Dynamiku životního pojištění pak výrazně ovlivňují smlouvy s běžně placeným pojistným.

Motivace ke slušnosti – dohoda o limitu hmotné škody pro přivolání policie

Praha, 8. dubna 2008 - Dne 8. dubna 2008 se uskutečnila společná tisková konference Ministerstva vnitra ČR, České asociace pojišťoven (ČAP) a České kanceláře pojistitelů (ČKP). Ministr vnitra Ivan Langer a prezident České asociace pojišťoven Ladislav Bartoníček zde představili dohodu mezi ministerstvem vnitra a pojišťovnami. Návrh se týká zejména úpravy navrhovaného zvýšení škodního limitu (stanovená hranice pro povinnost přivolat policii k nehodě), zavedení zákonné povinnosti sepsat společný záznam o dopravní nehodě („Jednotné evropské hlášení“) a zpřístupnění informací o spáchaných dopravních přestupcích, jež by pojišťovny do budoucna mohly zohlednit v pojistném.

Životní pojištění opět vzrostlo o 11,4 %

Praha, 29. řijna 2007 – Statistiky České asociace pojišťoven (ČAP) zaznamenaly ve třetím čtvrtletí roku 2007 sedmiprocentní nárůst celkového předepsaného pojistného. Výsledky jasně dokazují stabilně pozitivní vývoj.

Produktové infolisty k životnímu pojištění na novém webu ČAP

Praha, 13. listopadu 2007 - Česká asociace pojišťoven vypracovala přehledné a pro klienty srozumitelné charakteristiky jednotlivých druhů životního pojištění. Produktové infolisty ČAP zveřejňuje na svých nových webových stránkách www.cap.cz.