Jak postupovat při dopravní nehodě

Podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, je účastník dopravní nehody povinen přivolat Policii ČR v případech, kdy majetková škoda u některého z účastníků dopravní nehody přesáhne nově stanovený limit 100 tis. Kč. V takových případech mají ale účastníci dopravní nehody povinnost sepsat jednotný evropský formulář „Záznam o dopravní nehodě".
V přiložené příručce poskytujeme motoristům komplexní informace o tom jak nejlépe postupovat v případě dopravní nehody. Součástí je i jednotný formulář, který je používán ve většině Evropských zemích a srozumitelný návod na jeho správné vyplnění v českém jazyce a deseti dalších jazykových mutacích.

clip-image001
Stáhnout PDF