Produktový infolist

Co pojištění nabízí?

Vkladové životní pojištění zahrnuje pojištění pro případ dožití za návratný vklad.

Pro koho je pojištění určeno?

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

 • chtějí mít garantovánu částku pro případ dožití,
 • chtějí zhodnocovat finanční prostředky,
 • chtějí mít garantované zhodnocení finančních prostředků,
 • chtějí mít možnost nakládat se zhodnocenými finančními prostředky.

Jaké výhody pojištění přináší?

 • garantovaná pojistná částka pro případ dožití,
 • v případě smrti vrácen návratný vklad,
 • garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM),
 • rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění,
 • měnit nastavení pojištění a rozsah pojistné ochrany dle aktuálních potřeb,
 • daňová uznatelnost zaplaceného pojistného,
 • vkládat a čerpat finanční prostředky během trvání pojištění.


Jaká je nevýhoda pojištění?

 • nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění (pokud je sjednáno riziko dožití).

Jak pojištění funguje?

Pojistné za jednotlivá připojištění je hrazeno z výnosů návratného vkladu.

 

Schema vkladove ZP-1

 

 

 

 

 

 

 

 

V případě úmrtí klienta je vrácen návratný vklad včetně podílů na výnosech.
V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně návratného vkladu a podílů na výnosech.
V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek. Forma výplaty může být buď jednorázová, nebo formou opakovaných výplat.

Na jakou dobu je pojištění vhodné?

Pro maximalizaci zhodnocení je doporučená doba trvání pojištění 5 let a více.

Je pojistná smlouva životního pojištění daňově uznatelná?

Daňová uznatelnost pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Základní podmínky daňové uznatelnosti jsou:

 • pojistník je shodný s pojištěným,
 • doba trvání pojištění je minimálně 5 let,
 • výplata pojistného plnění musí být sjednána nejdříve v roce, ve kterém dosáhne pojištěný 60 let,
 • musí být sjednáno riziko pro případ smrti a dožití (pro případ dožití nemusí být pevně sjednaná pojistná částka)
 • pojistná smlouva nesmí umožňovat výplatu jiného příjmu.

V daňovém potvrzení bude vyčísleno pojistné, resp. jeho část splňující podmínky daňové uznatelnosti. V případě nedodržení stanovených podmínek je potřeba provést dodanění uplatněných částek.

Jaké jsou vlastnosti základních druhů pojištění osob?

 vkladove-pojisteni-tabulka