1. O dožití pojistné smlouvy je zhruba 2 měsíce před koncem informován pověřený pojišťovací zprostředkovatel, který s klientem pojistnou smlouvu ukončí.
2. Pojistné plnění může být vyplaceno nejdříve po datu ukončení pojistné smlouvy.
3. Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému.
4. Pokud je pojištěným nezletilé dítě, pojistné plnění se vyplácí jeho zákonnému zástupci.
5. Pokud je pojistná smlouva vinkulována ve prospěch banky, je nutné dodat souhlas banky s výplatou pojistného plnění.