1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – invalidita".
2. Pojištěný musí mít přiznánu invaliditu 3. stupně (před 1. 1. 2010 přiznán plný invalidní důchod). U některých pojišťoven se pojištění vztahuje i na invaliditu 2. stupně.
Přiložte ověřenou kopii:

  • rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění,
  • záznamu o jednání – Posouzení zdravotního stavu, případně Posudek o zdravotním stavu, na základě kterého byl stupeň invalidity přiznán.

3. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.