1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – závažné onemocnění". Formulář má dvě části:

  • část vyplňuje pojištěný,
  • část vyplňuje lékař.

2. K formuláři přiložte:

  • lékařskou zprávu o diagnóze vážné choroby,
  • případně výpis ze zdravotní karty.