1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – zproštění od placení pojistného"
  2. Přiložte ověřenou kopii Rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.
  3. Nárok na zproštění od placení je přiznán na určitou dobu. Pojištěný je povinen před uplynutím této doby doložit potvrzení o trvání invalidního důchodu na následující období.