1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení trvalých následků úrazu":

  • část vyplňuje pojištěný,
  • část vyplňuje lékař.

2. Přiložte lékařské zprávy týkající se předmětného úrazu (výsledky odborných vyšetření, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace, operační protokol apod.)
3. V případě, že příčinou úrazu byla dopravní nehoda nebo z jiného důvodu úraz vyšetřovala policie, přiložte kopii policejního protokolu.
4. Na základě výzvy navštivte smluvního lékaře pojišťovny, který provede ohodnocení trvalých následků.
5. Pojistné plnění uplatněte až po ustálení zdravotního stavu (ukončení léčení a rehabilitace).
6. Nejzazší termín pro uplatnění pojistné události jsou čtyři roky od vzniku úrazu.