1. Zrušení cesty nahlaste neprodleně cestovní kanceláři
2. Vyplňte formulář „Oznámení pojistné události – storno cesty".
3. Přiložte:

  • doklady prokazující důvod nemožnosti účasti na zájezdu (např. lékařskou zprávu, úmrtní list)
  • doklad o zaplacení storno poplatku zájezdu nebo doklad za platbu zájezdu
  • případně i kopii cestovní smlouvy