1. Pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, pořídit fotodokumentaci zúčastněných vozidel i místa nehody apod.
  2. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi dopravní nehody. Jedná se zejména o jméno a příjmení druhého účastníka, adresu a telefonní číslo, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště/sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty).
  3. S hlášením pojistné události neotálejte a proveďte ho ve vlastním zájmu co nejdříve. Pokud jste v roli viníka nehody, je to vaše zákonná povinnost, pokud jste byli poškozeni nebo uplatňujete náhradu z vlastního havarijního pojištění nebo některého z připojištění, je to vaše smluvní povinnost. Škodu nahlaste vždy dříve, než začnete zajišťovat opravu vozidla či jiného poškození.
  4. Podmínkou pro hladkou likvidaci je také prohlídka poškozeného vozidla provedená co nejdříve a ještě před zahájením opravy. Tu provádějí po domluvě s klientem specializovaní pracovníci pojišťovny nebo jejích partnerských společností, v některých případech může provést prohlídku i smluvní opravce pojišťovny.
  5. Obecnou informaci o tom, které doklady bude pojistitel požadovat, se klient při telefonickém nebo internetovém hlášení obvykle dozví okamžitě, při písemném hlášení po registraci škody. Požadavek na případné doložení dalších dokladů zasílá klientovi likvidátor škodné události či jiná pojišťovnou pověřená osoba,
  6. Standardně požadovanými doklady a náležitostmi jsou technický průkaz vozidla, řidičský průkaz řidiče vozidla v době nehody, další pak podle konkrétní situace (v povinném ručení kompletně vyplněný záznam o nehodě, jedná-li se o nehodu, u níž existuje povinnost tento záznam vyplnit, faktury za opravu, potvrzení o devinkulaci v případě vozidel na leasing, obě sady klíčků od vozidla v případě odcizení apod.). Někteří pojistitelé umožňují vkládání dokumentů prostřednictvím webu.