Měl jsem dopravní nehodu a o vině rozhoduje městský úřad. Mohu v takovém případě využít pojištění právní ochrany a požadovat zastupování advokátem?

Ano, pokud máte sjednané pojištění právní ochrany na krytí škod v souvislosti s řízením motorového vozidla, můžete v uvedeném případě využít pojistné ochrany.

Zajímám se o pojištění bankovních produktů. Chci vás požádat o informaci, kde bych mohl najít legislativní úpravu finanční integrace. Konkrétně mě zajímá úprava možnosti provozovat pojišťovnu bankou.

Doporučujeme prostudovat zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Je to rozhodující zákon, který upravuje provozování pojišťovací činnosti. Je třeba upozornit, že pojišťovací činnost je regulována a pojišťovna může vykonávat činnost na základě povolení orgánu dohledu, kterým je v ČR Česká národní banka. Banka nemůže provozovat pojišťovací činnost, ale může založit pojišťovnu, nemaje v ní účast, nebo na základě povolení vykonávat činnost pojišťovacího zprostředkovatele v příslušné kategorii apod.

Finanční integrace většinou probíhá tak, že na přepážkách banky (která má povolení provozovat zprostředkovatelskou činnost v pojišťovnictví podle zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí, ve znění pozdějších předpisů) se nabízejí pojišťovací produkty. Může jít o různé formy spolupráce, které jsou známy pod pojmem bancassurance.