Škodní událost

Skutečnost, ze které vznikla škoda a jež by mohla být důvodem vzniku pojistné události a mohla by zakládat právo na pojistné plnění z pojištění.

Jednotlivé škody mohou mít různé povahy:  

 • škody na zdraví (zranění, nemoc, smrt),
 • věcné škody (ztráta, poškození nebo zničení věci),
 • finanční škody (ztráta přijmu apod.).
 • telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny,
 • on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny ,
 • písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek příslušné pojišťovny nebo vyzvednou osobně na jejich pobočkách), 
 • nutno přiložit potřebné podklady (jsou přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod).

Pojistná událost

Nahodilá skutečnost, se kterou je spojen vznik povinnosti pojistitele plnit. Konkrétní podmínky vzniku pojistné události určují pojistné podmínky a smluvní ujednání.

Hlášení škodní události:

 •  telefonicky na klientském centru příslušné pojišťovny,
 •  on-line prostřednictvím webových formulářů příslušné pojišťovny,
 •  písemně na formuláři příslušné pojišťovny (lze stáhnout z webových stránek příslušné pojišťovny nebo vyzvednou osobně na jejich pobočkách), 
 •  nutno přiložit potřebné podklady (jsou přesně vypsány na formuláři ke hlášení škod).