Zweigniederlassung pobočka

pobočkou se rozumí zastoupení nebo pobočka pojišťovny nebo zajišťovny, která se nachází na území jiného členského státu, než je domovský členský stát (Čl. 13 odst. 11 směrnice 2009/138/ES Solventnost II)

Zweitrisikoversicherung pojištění druhého rizika

tímto pojmem se například označuje pojištění s tzv. odčetnou franšízou. Není-li částka franšízy jinak pojištěna, nese ji jako první riziko pojistník. Pojistitel pak nese druhé riziko

Copyright © 2023