Praha 12. října 2022⁠ Devět z deseti Čechů by uvítalo více typů komerčního zdravotního připojištění. Vede pojištění dlouhodobé péče při nesoběstačnosti, které by si sjednalo 53 % z nich. Naopak nejméně zaujala alternativní medicína. Vyplynulo to z aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven.

 S prodlužující se průměrnou délkou života jsou spojeny čím dál vyšší náklady na zdravotní i sociální péči a Češi si to dobře uvědomují. Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven by Češi uvítali možnost sjednat si více typů komerčních zdravotních připojištění, které by rozšířily možnosti péče. Myslí si to 88 % respondentů.

Proti nesoběstačnosti by se mělo dát pojistit

Jako největší riziko vnímají Češi neschopnost postarat se o sebe ve stáří, obává se ho 73 % z nich. „Nesoběstačnost v případě invalidity či jiných onemocnění je již dnes velkým problémem, který klade velkou fyzickou, psychickou i finanční zátěž na rodinné příslušníky. A situace se bude i nadále zhoršovat. Vlivem stárnutí populace se jen v následujících 20 letech zdvojnásobí počet osob, které se nemohou postarat sami o sebe a kterým vznikne nárok na příspěvek na péči od státu,“ vysvětluje Helena Zavázalová, zástupkyně ředitele České asociace pojišťoven.

Právě pojištění pro případ dlouhodobé péče a nesoběstačnosti je tak pro Čechy tím nejvíce atraktivním – obecně by ho uvítalo 69 % respondentů a zájem o něj projevilo 53 % respondentů. „Z dnešních přibližně 360 000 osob se kolem roku 2060 dostaneme na 1,1 milionu lidí pobírajících příspěvek na péči. Nedostatek kapacit i financí se bude dále prohlubovat a bude potřeba do systému dostat nové zdroje. Těmi může být právě soukromé pojištění,“ doplňuje Petr Jedlička, pojistný analytik České asociace pojišťoven.

Lepší pomůcky i péče o zuby

Mezi další přání Čechů jsou lepší typy zdravotnického materiálu a pomůcek. Možnost je připojistit připouští 37 % Čechů a zájem o takové pojištění by mělo 26 %. Zaujalo je také pojištění stomatologické péče a porodnictví. Umožněno by mělo být podle 36 % respondentů a zájem by o něj projevilo dokonce 30 % dotázaných. „Zájem o komerční připojištění v oblasti stomatologie a porodnictví zaznamenal velký meziroční posun o 9procentních bodů. Zájem o takový produkt by mělo 30 % respondentů a podle 36 % by mělo být umožněno,“ upřesňuje Jana Hamanová z výzkumné agentury SC&C, která průzkum pro Českou asociaci pojišťoven realizovala. A důvod? Od ledna se změnil sazebník pro zubní techniky, zdražily tak protetické výrobky, tedy zubní korunky, můstky nebo snímací náhrady. Problémem je i nedostatečná kapacita zubních lékařů a dlouhé čekací lhůty na ošetření či přímo odmítání pacientů.

Co by podle Vás mělo být umožněno, aby si člověk připojistil?  A o které pojištění byste měl/a zájem Vy osobně?

„Doplňková péče je určitě cesta, kterou lze do českého zdravotnictví legálně přinést další prostředky. Bez úplatků lékařům a postranních plateb zdravotnickým zařízením. Ostatně v řadě zemí je takové připojištění zcela běžnou a funkční záležitostí,“ komentuje Helena Zavázalová. Doplňkové pojištění na systematickou spoluúčast funguje např. ve Francii nebo Slovinsku, kde jsou doplatky u lékaře významné. Holandsko a Švýcarsko zase nabízí pojištění na vybrané nebo částečně hrazené služby. V neposlední řadě funguje i pojištění určitého komfortu v Belgii nebo Rakousku, které slouží buď k platbě doplatku, nebo i péči zcela mimo veřejné pojištění.

A která pojištění by naopak Češi příliš nezaujala? Především pojištění alternativní medicíny a homeopatie, které by uvítalo 8 % a sjednalo by si ho 6 % respondentů. Zájem není ani o kosmetickou chirurgii či možnost zvolit si operatéra.

-----------

O průzkumu:

Průzkum České asociace pojišťoven Vnímání pojišťovnictví realizovala nezávislá výzkumná agentura SC&C. Sběr dat proběhl ve dnech 28. 4. – 8. 5. 2022 a zúčastnilo se ho 1023 respondentů ve věku 18–71 let v reprezentativním zastoupení podle pohlaví, věku, vzdělání, ekonomické aktivity, kraje a velikosti obce bydliště.