Praha, 13. června 2023 – V roce 2022 řešily pojišťovny přes 270 tisíc majetkových pojistných událostí za téměř 13 miliard korun. Ke škodě na majetku Čechů i firem tak došlo každé dvě minuty. Těmi nejdražšími byly požáry. Skokanem roku se staly vichřice, jejichž počet vzrostl o třetinu. Vyplynulo to z dat České asociace pojišťoven.

Nejdražšími pojistnými událostmi na majetku byly podle dat České asociace pojišťoven požáry, a to jak absolutně, tak i v průměrné škodě. Ta vystoupala na 676 114 korun a celkem pojišťovny klientům kvůli požárům vyplatily přes 3,5 miliardy korun. „Data nejsou nijak překvapivá, požáry patří k jedné z nejničivějších majetkových pojistných událostí. Loňský rok byl z hlediska požárů velmi dramatický. Tou nejvýznamnější událostí byl bezesporu prázdninový rozsáhlý požár Národního parku České Švýcarsko,“ uvádí analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.

Na druhém místě dle průměrné škody se umístily výbuchy. „Výbuchů jako pojistných událostí zaznamenaly pojišťovny v roce 2022 nejméně ze všech majetkových škod, konkrétně 292. Tyto události ale měly druhou nejvyšší průměrnou škodu, a to bez mála 500 tisíc korun,“ upřesňuje Petr Jedlička.

Ne druhém konci pomyslného žebříčku majetkových pojistných událostí se ocitla ostatní poškození elektroniky s průměrnou škodou 9 567 Kč a poškození nebo zničení skla v průměru za 10 201 Kč.

Majetkové pojistné události v roce 2022

Počet

Objem (v tis. Kč)

Průměrná škoda

škody z požáru

5 307

3 588 138

676 114 Kč

škody z výbuchu

292

145 885

499 606 Kč

škody z krupobití

14 307

1 581 406

110 534 Kč

poškození nebo zničení stroje

6 711

701 491

104 529 Kč

škody z povodní

7 432

450 618

60 632 Kč

ostatní škody z pojištění majetku (bez pojištění vozidel)

50 658

1 702 219

33 602 Kč

škody z krádeží

13 297

445 276

33 488 Kč

vodovodní škody

44 282

1 468 209

33 156 Kč

škody z vichřice

48 597

1 522 857

31 336 Kč

škody z tíhy sněhu

1 799

55 464

30 830 Kč

škody ze sesuvu / poklesu půdy

311

9 570

30 805 Kč

škody z nárazu dopravního prostředku

2 923

79 996

27 368 Kč

škody z úderu bleskem

4 568

116 686

25 544 Kč

škody z pádu letadla nebo jiných předmětů

3 994

97 154

24 325 Kč

škody ze zkratu elektromotoru

2 378

48 589

20 433 Kč

škody z atmosférických srážek

11 491

231 596

20 155 Kč

škody z přepětí v elektrické síti

15 374

290 288

18 882 Kč

škody z vandalismu

9 731

176 648

18 153 Kč

poškození nebo zničení skla

12 376

126 246

10 201 Kč

ostatní poškození elektroniky

16 007

153 131

9 567 Kč

CELKEM

271 834

12 991 465

47 792 Kč

 

Stoupl počet vichřic, „zdražily“ krádeže

V porovnání s rokem 2021 stoupl loni počet škodních událostí způsobených vichřicí, a to přibližně o třetinu a pojišťovny v roce 2022 řešily téměř 50 tisíc pojistných událostí způsobených vichřicí. „Nárůst lze vykládat z důvodu vyššího plošného zásahu vichřic v roce 2022 ve srovnání rokem 2021, kterému dominovalo ničivé tornádo na jižní Moravě s enormními škodami, které nicméně nastaly na poměrně úzce vymezeném území. Zmíněné tornádo by mohlo mít postupně i vliv na zvýšení propojištěnosti a řešení problematiky adekvátního nastavení pojistné smlouvy a eliminaci rizika tzv. popdpojištění,“ vysvětluje Petr Jedlička. Tomu napovídají i data České asociace pojišťoven, podle kterých poklesla průměrná škoda na 31 tisíc korun ze 124 tisíc Kč roku 2021 ovlivněného vysokými škodami v rámci tornáda. Naopak nejvíce průměrná výše škody vzrostla u krádeží, a to o 38 % na 33,5 tisíce korun.

Meziroční změna 2021/2022

Počet škod

Průměrná výše škody předchozího roku

škody z vichřice

137 %

25 %

škody ze zkratu elektromotoru

107 %

87 %

škody z přepětí v elektrické síti

104 %

111 %

škody z krádeží

102 %

138 %

škody z požáru

100 %

114 %

škody z vandalismu

99 %

130 %

poškození nebo zničení skla

96 %

126 %

ostatní poškození elektroniky

96 %

107 %

ostatní škody z pojištění majetku (bez pojištění vozidel)

95 %

51 %

vodovodní škody

93 %

100 %

škody z nárazu dopravního prostředku

88 %

95 %

škody z krupobití

87 %

108 %

škody z pádu letadla nebo jiných předmětů

85 %

102 %

škody z úderu bleskem

81 %

77 %

škody z atmosférických srážek

79 %

119 %

škody z výbuchu

78 %

6 %

poškození nebo zničení stroje

75 %

107 %

škody z povodní

69 %

107 %

škody ze sesuvu / poklesu půdy

65 %

91 %

škody z tíhy sněhu

34 %

123 %

 

Pojistná událost se přitom nevyhne nikomu, těch majetkových za život zažijeme v průměru 3,5. „Hovoříme o průměrném počtu nahlášených majetkových pojistných událostech bez ohledu na příčinu. Statistická pravděpodobnost, že se nám v životě stane nějaká škodní událost přesahuje 97 %,“ dodává Petr Jedlička.