Praha, 20. července 2023Žadatelé o řidičský průkaz mají na jeho získání jen tři pokusy. A to jak v teoretické, tak praktické části. S počtem zkoušek souhlasí přibližně polovina řidičů, kteří se zúčastnili průzkumu České asociace pojišťoven.

Až do poloviny roku 2021 měli frekventanti autoškol neomezený počet pokusů na složení zkoušek nutných pro získání řidičského oprávnění. Od té doby mají jen tři pokusy. „Omezení počtu pokusů mělo nejen ulehčit přehlcenému systému zkoušek, ale také vytvořit tlak na autoškoly na zkvalitnění přípravy žáků na zkoušky,“ vysvětluje výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek. A řidiči s tímto přístupem souhlasí. Podle průzkumu, který pro Českou asociaci pojišťoven realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos, považuje právě tři pokusy za optimální v teoretické části 53 % řidičů, v praktické 49 %. Druhou optimální variantou jsou pro řidiče dva pokusy, kterou preferoval každý třetí dotazovaný.

tz_autoškola.jpg

Mladým pomůže řidičák na zkoušku

Vedle předloňského omezení počtu pokusů zkoušek čekají na nováčky na silnicích další změny, které v rámci novely zákona o provozu na pozemních komunikacích schválila vláda. Od roku 2024 by měla začít platit možnost řídit s mentorem již od 17 let. „Cílem této změny je pomoci mladým lidem získat více praktických zkušeností a jistotu, než jim mohou poskytnout autoškoly. Řízení pod dohledem například rodiče bude mít bezesporu pozitivní efekt na řidičské dovednosti mladých řidičů,“ vysvětluje Libor Budina z Platformy Vize 0. Na tuto novinku pak navazuje takzvaný „řidičák na zkoušku“. Ten by se měl týkat těch, kteří mají řidičský průkaz méně než dva roky.

„Z celkového počtu dopravních nehod, které se během roku stanou v České republice, jich 11 % zaviní právě řidiči s praxí do dvou let. Z celkového počtu řidičů však tato skupina začínajících řidičů tvoří pouhá 3 %,“ upřesňuje Petr Jedlička, pojistný matematik České kanceláře pojistitelů. Po závažném přestupku nebo po dosažení 6 trestných bodů budou muset tito řidiči podstoupit pohovor s psychologem a další školení v autoškole. Myšlenka řidičáků na zkoušku má přitom podle průzkumu ČAP velkou podporu řidičské veřejnosti a souhlasí s ním 80 % respondentů. „Mladí řidiči do 24 let jsou 2,5krát rizikovější. Mít větší kontrolu nad novými řidiči je tak jistě jednou z cest, jak zvýšit bezpečnost na českých silnicích,“ uzavírá Jan Matoušek.

 

---------------

O průzkumu:

Průzkum České asociace pojišťoven Vnímání dopravní bezpečnosti realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Kvantitativní sběr dat proběhl v září 2022, a to jako on-line dotazníkové šetření na 1000 respondentech (z toho 790 řidičích) ve věku 18–79 let v kvótním výběru podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště a skupinové diskuse. Kvalitativní část probíhala formou dvou skupinových diskusí v prosinci 2022 a zúčastnili se jí v první fázi zkušení a v druhé nezkušení řidiči.