O nás

KDO JSME

Česká asociace pojišťoven představuje sdružení k organizaci a podpoře vzájemné pomoci, spolupráce a zabezpečení zájmů pojišťoven a zajišťoven.
Asociace je právnickou osobou a jejím sídlem je Praha. Činnost zahájila v lednu 1994. Od roku 1998 je řádným členem Insurance Europe (dříve „Evropská pojišťovací a zajišťovací federace“, CEA).
Posláním asociace je koordinovat, zastupovat, hájit a prosazovat společné zájmy pojišťoven ve vztahu k orgánům státní správy a dalším osobám i ve vztahu k zahraničí.

 

Naše hlavní úkoly

  • Jsme aktivní v legislativním procesu a naše připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví, pojištění a jiných zájmů pojišťoven či nezbytné úpravy české i evropské legislativy pomáhají stabilizovat podmínky na českém pojistném trhu.
  • Dbáme na prevenci a vytváříme nástroje zábrany škod.
  • Zajišťujeme vzájemnou výměnu a sdílení informací za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání.
  • Sjednocujeme pravidla a postupy členských pojišťoven v oblasti technické, informační i statistické; nastavujeme samoregulační standardy sektoru.
  • Objektivně a srozumitelně informujeme (např. pomocí médií, webových stránek a publikací) veřejnost o vývoji pojistného trhu.
  • Jsme garantem odborné informovanosti a vzdělávání na všech pracovních úrovních pojistného trhu.
  • Dbáme na dodržování pravidel hospodářské soutěže v souladu s právními předpisy a na dodržování zásad etického jednání a chování stanovených v Kodexu etiky v pojišťovnictví.
  • Plníme roli mediátora při odstraňování rozporů mezi členy asociace.
SEKRETARIÁT

Sekretariát je výkonným aparátem prezidia ČAP a prostřednictvím svých sekcí a pracovních skupin zabezpečuje plnění úkolů, vyplývajících z působnosti asociace a dle aktuálních priorit či úkolů, schválených prezidiem či shromážděním členů. Vedením jednotlivých sekcí a pracovních skupin jsou pověřeni gestoři. 

Na veřejnosti asociaci reprezentuje výkonný ředitel.

STANOVY
ČLENOVÉ
PREZIDIUM
KONTROLNÍ KOMISE
ETICKÝ VÝBOR
ETICKÝ KODEX
KONTAKT
Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout