Anglicko-český slovník pojišťovnictví

V roce 2003 byl v nakladatelství GRADA Publishing, a.s., vydán „Anglicko-český slovník pojišťovnictví“, který odborně připravili autoři z České asociace pojišťoven (ČAP). Většina z nich pracovala na překladech právních aktů EU a byla si vědoma potřeby sjednotit překlad a výklad pojmů. Proto také tento projekt podpořilo prezidium ČAP a Ministerstvo financí ČR s finančním přispěním programu PHARE.

Výsledkem byl slovník s více než 23 000 pojmy, který byl a stále je ojedinělý rozsahem i kvalitou ve srovnání s jinými oborovými slovníky v České republice (ČR). Byl poměrně brzy vyprodán. Z tohoto důvodu se ČAP, která nyní plně disponuje autorskými právy, rozhodla zpřístupnit tento slovník široké odborné veřejnosti formou vyhledávání online. Nicméně po přistoupení ČR k EU bylo české právo k pojišťovnictví stále více ovlivňováno legislativou EU. Objevila se řada nových pojmů, a to zejména v souvislosti s implementací směrnice Solventnost II, směrnice o distribuci pojištění či prováděním mnoha nařízení k regulaci pojišťovnictví. Zhruba 700 nových – nejvíce frekventovaných – pojmů bylo tudíž do původního slovníku doplněno.

Z odborného hlediska je třeba uživatele slovníku upozornit, že:

  1. anglické pojmy byly převzaty z příslušných zdrojů, zvláště z Dictionary of Insurance Terms (VVW Karlsruhe, 2000), právních aktů EU a jiných slovníků a dokumentů. Je nutno připustit, že některé anglické pojmy mohou být psány i jinak, než je uvedeno ve slovníku (např. kromě „off-shore“ se lze setkat i s „off shore“),
  2. k většině víceslovných „primárních“ hesel (např. „insurance contract“) existují ve slovníku i „sekundární hesla“ (např. „contract, insurance“). Český ekvivalent je pochopitelně stejný,
  3. jde o slovník „pojišťovnictví“. K anglickému pojmu je tedy uveden přednostně vždy termín používaný v pojišťovnictví (např. „premium“ – „pojistné“). To neznamená, že neexistuje v češtině více významů daného slova,
  4. práce autorů byla tvůrčí. V řadě případů museli hledat odpovídající český ekvivalent a konfrontovat překlad i s pojišťovací praxí. Proto je třeba chápat tento slovník zčásti jako otevřený. ČAP uvítá od uživatelů připomínky a dotazy a současně i náměty na zařazení dalších pojmů.

Autoři: Ing. Josef Čížek, Ing. Josef Jelínek, Ing. Josef Keller, JUDr. Bedřich Kovář, Jaroslav Kučera, prom. mat., Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. (2003)

Lektoři: PhDr. Monika Odstrčilová, JUDr. Vlastimil Uzel, JUDr. Petr Záruba (2003)

Dodatek a celková korektura online verze: Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA (2022)

Cizojazyčné výkladové slovníky pojmů
Encyklopedický slovník pojmů (v českém jazyce)

Při výkladu některých pojmů byl použit odkaz na příslušný právní předpis, resp. definici v něm obsaženou. V případě, že byl tento právní předpis zrušen či novelizován, není v těchto slovnících provedena příslušná změna (názvu a čísla např. zákona a označení daného ustanovení), neboť u těchto slovníků je prioritní podstata pojmu, nikoli aktuálnost právního předpisu.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout