Odpovědnost za škody občanů

  1. Při škodách na majetku je základní zdokumentovat škodu, kterou jste třetí osobě způsobili. Fotodokumentaci předejte pojišťovně spolu s hlášením pojistné události.
  2. Pokud způsobíte škodu na zdraví třetí osobě a zraněný potřebuje lékařskou pomoc, vyčkejte až do příjezdu záchranářů nebo policie. Zkontrolujte, zda jsou správně zdokumentovány všechny skutečnosti škody (svědci, foto, video, plánek).
  3. V případě rozporů (necítíte se vinen, odmítáte spoluvinu) vždy trvejte na nahlášení škody policii. Pokud zraněnému poskytují pomoc jen známí nebo rodina, zůstaňte s ním a trvejte na nahlášení škody policii.
  4. Oznámit pojistnou událost pojišťovně je možné písemně či telefonicky na informačních linkách zřízených pojišťovnami nebo prostřednictvím webových stránek pojišťovny. Potřebné formuláře k nahlášení pojistné události můžete získat na pobočce pojišťovny či na jejím webu.
Copyright © 2023