Pojištění majetku

  1. Pojistnou událost pokud možno bezodkladně nahlaste pojišťovně. Je-li nezbytné začít s odstraněním vzniklé škody z důvodu zabránění vzniku dalších škod ještě před příchodem likvidátora pojišťovny, je nutné tyto škody dostatečně zdokumentovat. Pořiďte si seznam všech zničených a poškozených věcí.
  2. Jednání s pojišťovnou usnadní, máte-li k dispozici pojistnou smlouvu. Pokud z objektivních příčin smlouvu u sebe nemáte, pojišťovna ji dohledá ve svých archivech a podle dohodnutých podmínek pojistné plnění poskytne.
  3. Oznámit pojistnou událost pojišťovně lze písemně či telefonicky na informačních linkách zřízených pojišťovnami nebo prostřednictvím jejich webových stránek. Potřebné formuláře k nahlášení pojistné události můžete získat na pobočce pojišťovny i na jejím webu. Po nahlášení vás bude kontaktovat likvidátor, který se dostaví na místo škody k prohlídce poškozeného majetku.
  4. Případnou absenci dokladů a platebních karet (zcizení, uplavání v případě povodně atd.) ohlaste na příslušné úřady a karty zablokujte.
  5. Je-li to nezbytné, můžete požádat o zálohu na pojistné plnění. Pokud na ni pojišťovna přistoupí, bude vám vyplacena ještě před ukončením likvidace. Poskytnutím zálohy na pojistné plnění vycházejí pojišťovny vstříc klientům zejména při likvidaci škod většího rozsahu, např. po vichřicích, při povodních apod.
Copyright © 2023