Pojištění motorových vozidel

  1. Pro lepší prokázání vzniku dopravní nehody je vhodné zajistit na místě nehody případné svědky, pořídit fotodokumentaci zúčastněných vozidel i místa nehody apod.
  2. Před opuštěním místa nehody se přesvědčte, že máte všechny potřebné údaje o druhém účastníkovi dopravní nehody. Jedná se zejména o jméno a příjmení druhého účastníka, adresu a telefonní číslo, údaje o vozidle (registrační značka, VIN, typ vozidla), údaje o vlastníku vozidla (jméno, bydliště/sídlo), údaje o pojištění druhého vozidla (číslo zelené karty, číslo pojistné smlouvy, název pojistitele, platnost zelené karty).
  3. S hlášením pojistné události neotálejte a proveďte ho ve vlastním zájmu co nejdříve. Pokud jste v roli viníka nehody, je to vaše zákonná povinnost; pokud jste byli poškozeni nebo uplatňujete náhradu z vlastního havarijního pojištění nebo některého z připojištění, je to vaše smluvní povinnost. Škodu nahlaste vždy dříve, než začnete zajišťovat opravu vozidla či jiného poškození.
  4. Podmínkou pro hladkou likvidaci je také prohlídka poškozeného vozidla provedená co nejdříve a ještě před zahájením opravy. Tu provádějí po domluvě s klientem specializovaní pracovníci pojišťovny nebo jejích partnerských společností; v některých případech může provést prohlídku i smluvní opravce pojišťovny.
  5. Obecnou informaci o tom, které doklady bude pojistitel požadovat, se klient při telefonickém nebo internetovém hlášení obvykle dozví okamžitě; při písemném hlášení po registraci škody. Požadavek na případné doložení dalších dokladů zasílá klientovi likvidátor škodní události či jiná pojišťovnou pověřená osoba.
  6. Standardně požadovanými doklady a náležitostmi jsou technický průkaz vozidla, řidičský průkaz řidiče vozidla v době nehody, další pak podle konkrétní situace (v povinném ručení kompletně vyplněný záznam o nehodě, jedná-li se o nehodu, u níž existuje povinnost tento záznam vyplnit, faktury za opravu, potvrzení o devinkulaci v případě vozidel na leasing, obě sady klíčků od vozidla v případě odcizení apod.). Někteří pojistitelé umožňují vkládání dokumentů prostřednictvím webu.

Záznam o dopravní nehodě poskytuje souhrnný přehled všech informací, které je nutné při zdokumentování nehody uvést, zejména místo a čas nehody, identifikaci účastníků a popis průběhu dopravní nehody. Formulář by měl každý řidič vozit s sebou ve vozidle; při uzavření pojištění vozidla jej obdrží od své pojišťovny. K dispozici je na všech pobočkách pojišťoven.

Záznam o dopravní nehodě si můžete také sami vytisknout. Stáhnout PDF

Jak postupovat při dopravní nehodě a jak poskytnout první pomoc, najdete v bezpečnostní kartě. Kartu doporučujeme vozit s sebou v autě.

Copyright © 2023