Pojištění nemoci

Hospitalizace

  • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení hospitalizace“.
  • Přiložte kopii lékařské propouštěcí zprávy.
  • Pozor, je třeba rozlišit, zda máte sjednáno pojištění hospitalizace jen v důsledku úrazu, nebo hospitalizace z jakýchkoli příčin!

Denní dávka při pracovní neschopnosti

  • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pracovní neschopnosti“. Přiložte kopii „Dokladu o pracovní neschopnosti“ (1. část).
  • Pojištěná osoba samostatně výdělečně činná místo dokladu o pracovní neschopnosti doloží:
  • v případě, že je plátcem nemocenského pojištění, potvrzení OSSZ o tom, že čerpala nemocenské dávky;
  • v případě, že není plátcem nemocenského pojištění, potvrzení OSSZ o tom, že není plátcem nemocenského pojištění.
  • Pozor, je třeba nahlásit pojistnou událost do konce „karenční doby“, jinak se vystavujete riziku, že pojistitel poskytne pojistné plnění až od data nahlášení pojistné události nebo vůbec!
  • V souladu s pojistnými podmínkami pojistiteli pravidelně zasílejte podklady o trvání pracovní neschopnosti.
Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout