Ing. Dušan Quis
předseda představenstva

Ing. Zdeněk Jaroš, MBA
generální ředitel a předseda představenstva
Ing. Pavel Wiesner

předseda představenstva
Dominik Štros
Country Manager

Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D.
generální ředitel a člen představenstva

Mgr. Jitka Chizzola
vedoucí pobočky

Ing. Pavel Řehák, MBA

předseda představenstva

Ing. Roman Juráš
generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Libor Dvořák
generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Vladimír Sládeček

předseda představenstva

Ing. Josef Moravec
předseda představenstva

Aleš Plášek
vedoucí organizační složky

Gael Loaec 
generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Martin Diviš, MBA
generální ředitel a předseda představenstva

Ing. Milan Točina
ředitel pro strategický rozvoj

Ing. Pavol Dorčák
generální ředitel

Yoram Schwarz
generální ředitel ČR NN Životní pojišťovna N.V.

Martin Švec

předseda představenstva a generální ředitel

Mgr. Karel Waisser
generální ředitel

Ing. Jana Jenšová
předsedkyně představenstva

Copyright © 2023