apportionment rozdělení

Proporcionální rozdělení pojistného plnění mezi dva nebo více pojistitelů, kteří pojistili tutéž škodu.

appraisal ocenění, odhad

Zkoumání za účelem určení pojistné hodnoty nebo výše škody.

appraisal clause oceňovací doložka

Smluvní doložka o postupu, který se použije při nejednotnosti stanovisek pojistitele a pojištěného ohledně výše škody.

appraisal value hodnota ocenění, odhadní cena

Měřítko k ohodnocení životní pojišťovny; skládá se z těchto složek - majetek netto, hodnota výnosů z kmene a hodnota budoucích pojišťovacích obchodů. Na rozdíl od "embedded value" se orientuje i na budoucí tržní vývoj.

arbitrage arbitráž

Druh bankovní a obchodní transakce, kdy se nakupují cenné papíry či zboží v jedné zemi, měně nebo na jednom trhu, aby se prodaly za vyšší cenu jinde.

arm´s length transaction transakce mimo dosah osobního vlivu

Transakce, při které kupující a prodávající jednají nezávisle, nemají mezi sebou žádný vztah a sledují své vlastní individuální cíle.

arranged total loss dohodnutá totální škoda (úplná ztráta)

Pojistitel vyplatí pojistné plnění (ve výši sjednané pojistné částky nebo limitu).

arrest arestace lodi

Zadržení lodi, která byla použita k přepravě zboží podle přepravní smlouvy, z níž oprávněný (přepravce, pojišťovna) uplatňuje nárok na náhradu škody, popřípadě jiné lodi téhož vlastníka osobou uplatňující nárok na náhradu škody. Arestace má zaručit oprávněnému vydobytí pohledávky přiznané soudem.

arrival and sailing připlutí a odplutí

Pobyt lodi v přístavu po dobu nutnou k vyřízení úkonů spojených s obchodem (pojištění přepravy).

arrival contract smlouva o připlutí

Smlouva, u níž se předpokládá předání zboží při připlutí dané lodi do přístavu.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout