Ausschließlichkeitsbindung výhradní spojení (vazba)

Jde o právní ustanovení například ve smlouvě o obchodním zastoupení, že daný pojišťovací zprostředkovatel bude vykonávat zprostředkovatelskou činnost výhradně pro příslušnou pojišťovnu. Takový zprostředkovatel je označován jako výhradní pojišťovací zprostředkovatel (resp. agent).

Ausschnittsversicherung výsečové pojištění

Pojistnou smlouvou se pojistí jen část obvykle pojistitelných rizik. Tato část představuje obvykle vyšší stupeň rizika a tomu musí odpovídat i pojistné (SRN).

Ausschüttung výplata, rozdělení, příděl

1. Obecné označení pro výplaty, které dostávají vlastníci podílů (účastí) v podniku, jako jsou dividendy, bonusy či bezplatné akcie. 2. V životním pojištění se tak někdy označuje podíl pojištěných osob na přebytku. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 70.

Außendienst vnější služba

1. Zaměstnanci pojišťovny, kteří nabízejí klientům pojistné produkty.

2. V širším pojetí do vnější služby patří rovněž výhradní i nevýhradní pojišťovací zprostředkovatelé (SRN).

Außenstände nedoplatky, nezaplacené pohledávky

V pojišťovnictví se tímto výrazem v Německu rozumí pohledávky pojišťovny z uzavřených pojistných smluv vůči pojistníkovi (např. nezaplacené první pojistné či následné pojistné, úroky a poplatky). Tímto pojmem se označují rovněž pohledávky vůči pojišťovacím zprostředkovatelům (např. neodvedené pojistné, které inkasoval pojišťovací zprostředkovatel) nebo peníze, které po stornu pojistné smlouvy náleží pojišťovně, ale nebyly jí uhrazeny. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 70.

Außenversicherung vnější pojištění

Pojištění věcí, které se nacházejí mimo místa pojištění; u pojištění domácnosti může jít například o věci, jež jsou mimo byt dočasně; dočasnost je vymezena časově, obvykle do tří měsíců apod.; v případě škodné události jsou na věci mimo místo pojištění použity dohodnuté limity pojistného plnění (SRN).

Ausspannung sebrání, přetahování (změna smlouvy)

V německém pojišťovnictví se tímto výrazem rozumí přetahování klientů od jedné pojišťovny k druhé pojišťovně s tím, že druhá pojišťovna např. radí klientovi vypovědět platnou smlouvu a uzavřít s ní stejnou či podobnou smlouvu, která prý bude výhodnější. Přitom změna pojistné smlouvy může být pro pojistníka nevýhodná, obzvláště v životním a soukromém zdravotním pojištění. Značnou roli u této praktiky hrají pojišťovací zprostředkovatelé, kteří jsou k tomu motivováni získáním provize. V zásadě není přetahování klientů nepřípustné. Současně je třeba uvést, že nesmí být porušeno právo hospodářské soutěže a nesmí být porušena právní úprava distribuce pojištění a zajištění. Nesmí se například jednat o nekalou praktiku nebo o oklamání spotřebitele. Pojišťovací zprostředkovatel musí jednat v nejlepším zájmu zákazníka. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 72.

Ausstellungsversicherung pojištění výstav

Typ přepravního pojištění: obvykle zahrnuje pojištění věcí během přepravy na výstavu, jejich pojištění během výstavy a cesty zpět.

Autoinhaltsversicherung pojištění obsahu vozidla, pojištění věcí ve vozidle

Jedná se o typ pojištění přepravy (SRN). Pojištěny jsou věci, které jsou uloženy ve vnitřním prostoru uzamčeného odstaveného vozidla nebo jsou přepravovány během jízdy. Toto pojištění se nabízí v podnikatelském prostředí. Využívají jej např. stavební řemeslníci, kteří se přemisťují mezi různými staveništi a vozí přitom své nástroje a materiál. Pojistná ochrana se sjednává obzláště pro případ dopravní nehody daného vozidla a pro pojistná nebezpečí požár, krádež, loupež a rovněž pro případ vyšší moci. Pojištěny jsou i věci uskladněné na staveništi. V případě rozsáhlejší přepravy je výhodnější sjednat pojištění vnitropodnikové dopravy. V soukromém pojištění se pojištění obsahu vozidla neuplatnilo, protože daná rizika jsou dostatečně kryta jinými pojištěními. Pramen: VersicherungsAlphabet. 11. vyd. Karlsruhe : VVW. 2019. ISBN 978-3-96329-268-2, s. 74.

Autoinhaltsversicherung pojištění předmětů v autě

Pojištění je vázané na jedno dané auto; pojištěny jsou věci, jež se nacházejí uvnitř auta, resp.jsou v něm uloženy, nebo věci, jež jsou v jeho vnitřním prostoru pouze při jízdě (SRN).

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout