Schadenermittlungskosten náklady na šetření škod

Souhrn nákladů pojišťovny (nebo i pojištěného) na zjištění a prokázání nároku na pojistné plnění.

Schadenersatz náhrada škody

Podle § 442 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se "hradí skutečná škoda a to, co poškozenému ušlo (ušlý zisk).". Skutečnou škodou se pak rozumí újma spočívající ve zmenšení majetkového stavu poškozeného a reprezentující majetkové hodnoty, které bylo nutné vynaložit, aby došlo k uvedení věci do předešlého stavu (Jehlička, Švestka, Škárová a kolektiv, Občanský zákoník, 9. vydání, C. H. Beck, 2004, str. 632).

Schadenfreiheitsrabatt sleva za bezeškodní průběh

Tento pojem se uplatňuje např. v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud pojistník nebyl viníkem dopravní nehody, tj. v daném roce nenastala pojistná událost, může získat slevu z pojistného (tzv. bonus). Zaniklo - li dané pojištění, má pojistitel povinnost vydat pojistníkovi mj. potvrzení o škodném průběhu.

Schadenhäufigkeit četnost škod

1. Počet škod, které nastaly u pojištěného.

2. Statistický ukazatel: poměr počtu škod k počtu pojistných smluv (SRN).

Schadenmanagement management škod, řízení škod

Souhrn všech aktivit pojišťovny spojených s likvidací pojistných událostí (například opatření pojišťovny ke snížení nákladů na pojistná plnění).

Schadenquote škodní kvóta, škodní poměr, škodní procento

Jedná se např. o poměr mezi celkovým pojistným plněním a celkovým pojistným dané pojišťovny v příslušném roce roce - u neživotního pojištění či vybraných pojistných odvětví neživotního pojištění. Někdy znamená také poměr mezi výší nastalých škod (bez vlivu zajištění) a výší čistého zaslouženého pojistného.

Schadenregulierer likvidátor škod (pojistných událostí)

Likvidátorem pojistných událostí se rozumí osoba, která provádí likvidaci pojistných událostí. Může jít o zaměstnance pojišťovny nebo o podnikatele - samostatného likvidátora pojistných událostí.

Schadenregulierung likvidace škod (pojistných událostí)

Likvidace škod je postup zjišťování škody (zákazník škodu oznámí, pojistitel škodu zaregistruje a likvidátor nebo znalec škodu prověří) a likvidace škody (poskytnutí nebo odmítnutí pojistného plnění). Vybrané kapitoly z pojišťovnictví, kolektiv autorů, ČAP 1996, str. 141.

Schadenregulierungskosten náklady na likvidaci škod

Externí a interní náklady pojistitele vynaložené na likvidaci škod.

Schadentafeln škodní tabulky

Škodní tabulky jsou statistiky, které rozčleňují škody podle výše nákladů na pojistná plnění. Jsou potřebné například pro kalkulaci slev, spoluúčasti, rozhodování o katastrofickém krytí či zajištění apod.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout