Jan Matoušek: Pro ČAP je alfou a omegou důvěryhodnost a profesní profil 

Vítejte u komorních rozhovorů moderátorky Michaly Hergetové se zajímavými osobnostmi pojišťovnictví a finančního trhu o jistotách a nejistotách, a o tom, jak to druhé co nejvíce minimalizovat.

První roky fungování trhu, příchod zahraničních investorů, demonopolizace povinného ručení nebo vstup do EU a nutnost implementovat nové předpisy a k tomu dvě velké povodně. To je výčet milníků, které zmiňuje v rozhovoru o 30 letech trhu v souvislosti s jeho postupným formováním výkonný ředitel ČAP Jan Matoušek. Ten zároveň upozorňuje, že svět se kolem dál mění a dějí se věci, které vytváří další pojistitelná rizika. Zvětšuje se náchylnost krajiny na katastrofické změny, velká demografická změna bude znamenat dopady do života každého z nás. Budeme se muset dívat na svůj život s větší mírou odpovědnosti. Bude to bolestivé, ale nutné. Rozhovor se dotkl také výzev do budoucnosti, kdy bude potřeba dál pracovat s daty, přinášet fakta a bude nutné přemýšlet o tom, co je prosaditelné. „To vše musíme dělat dlouhodobě a musíme mít dostatečnou kvalifikaci,“ dodává v novém díle podcastu s Michalou Hergetovou Jan Matoušek.

RSS feed: https://anchor.fm/s/5c5db464/podcast/rss

Dále můžete sledovat video záznam rozhovoru na odkazu YouTube České asociace pojišťoven.

 JanMatousek listopad2023 strih

 

 

Michala Hergetová a Jan Matoušek při natáčení ČAP Insurance Talk, 2023