Constantin Kinský: Poškozené lesy nám zkracují čas plánovaní na dny 

Vítejte u komorních rozhovorů moderátorky Michaly Hergetové se zajímavými osobnostmi pojišťovnictví a finančního trhu o jistotách a nejistotách, a o tom, jak to druhé co nejvíce minimalizovat.

Adaptace na změnu klimatu má souvislost s katastrofickými škodami a dalšími pojistitelnými riziky. Pojišťovny proto zajímají i lesy a z tohoto důvodu vznikl zajímavý rozhovor o jejich současném stavu. Do pořadu jsme si pozvali Constantina Kinského, hospodáře na panství ve Žďáru nad Sázavou.  Rozhovor se dotýká horizontu, ve kterém se plánuje hospodaření lesů i toho, jak kůrovec zkrátil plánování správy lesů z let na několik dnů. Host přiblížil řešení kůrovcové krize, které kombinuje umělou inteligenci s jejími algoritmy se zkušenostmi hajného. Zmíněn je i zásadní a dlouhodobě neřešený problém přemnožené zvěře, která ničí mladé lesy. Host hovoří v této souvislosti o potřebě systémového řešení a stejně tak i o motivaci a roli majitelů lesů, myslivců a lovců, aby se skutečně věnovali své činnosti. Rozhovor se zaměřuje i na často diskutované dopady klimatických změn, včetně nového přístup při vysazování stromů v českých podmínkách, včetně asistované migrace stromů. V rozhovoru zaznívá i komentář k současným zákonným podmínkám, které podle našeho hosta stále brání tomu, abychom mohli v nové situaci rychle a efektivně zareagovat.

RSS feed: https://anchor.fm/s/5c5db464/podcast/rss

Dále můžete sledovat video záznam rozhovoru na odkazu YouTube České asociace pojišťoven.

 Kinsky

 

 

Michala Hergetová a Constantin Kinský při natáčení ČAP Insurance Talk, 2023