POJISTNÉ ROZPRAVY

Pojistněteoretický bulletin vycházející od roku 1956 je zaměřen na odbornou a akademickou veřejnost. Poskytuje detailní informace a odborné názory na vysoké teoretické úrovni, které svojí fundovaností a rozsahem přesahují redakční koncepci i prostorové možnosti sesterského časopisu – Pojistného obzoru. Pojistné rozpravy se např. věnují oblasti pojistné matematiky, pojistněprávní teorie, teorie rizik, risk managementu, problematiky důchodového pojištění apod. Renomovanými autory jsou významní odborníci pojistného trhu, kteří pravidelně zajišťují širokou škálu specializovaných témat.

Copyright © 2023