POJISTNÝ OBZOR

Odborný čtvrtletník českého pojišťovnictví, který komentuje vývoj ekonomiky členských pojišťoven České asociace pojišťoven. Vysvětluje otázky související s legislativním procesem, představuje problematiku pojistných produktů a přináší informace z domácího i zahraničního pojistného trhu. Časopis slouží jako názorová platforma k publikaci postřehů a myšlenek významných odborníků a zástupců státní správy. Jeho příspěvky informují o různorodých problémech sféry pojišťovnictví, ale především je objektivně hodnotí a analyzují. Tradiční periodikum, které vychází od roku 1922, je určeno zejména odborné veřejnosti, např. zaměstnancům pojišťoven, makléřům a zprostředkovatelům, své opodstatnění má však i pro studenty ekonomických oborů a ekonomické žurnalisty.

Copyright © 2023