Praha, 1. dubna 2021 Pojišťovny jsou svými pracovníky oceňovány za přístup v době pandemie a jejich prestiž je stejná jako v oboru bankovnictví. Zaměstnanci pojišťoven jsou na svou práci hrdí a také ji v současné době častěji doporučují. Vyplývá to z průzkumu, který pro Českou asociaci pojišťoven (ČAP) realizovala výzkumná agentura SC&C. Zaměstnanci si své práce více váží pro její stabilitu a jistotu, pozitivní vliv na jejich spokojenost má také vědomí, že dělají práci, která je užitečná.

 

Na přístup svého zaměstnavatele v době pandemie je hrdých 91 procent zaměstnanců. „Pojišťovny si dlouhodobě zakládají na zodpovědném přístupu a snaží se jít v tomto ohledu příkladem. Většina zaměstnanců tak v době vypuknutí první vlny pandemie COVID-19 nastoupila na home office, některé pojišťovny vypomáhaly hygienickým stanicím s trasováním nemocných. Byli i tací zaměstnavatelé, kteří podporovali své pracovníky v dobrovolných aktivitách a účastnili se projektů na pomoc zdravotníkům a dalším potřebným,“ jmenuje konkrétní aktivity Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven a dodal: „Neméně důležité je to, že pojišťovny dokázaly za ztížených podmínek urychlit řešení pojistných událostí svým klientům a poskytovat další služby.“ 

Prestiž práce v oboru pojišťovnictví je srovnatelná s bankovním sektorem, o něco níže si stojí obory jako školství nebo maloobchod.

Pandemie změnila požadavky zaměstnanců na home ofiice

Situace okolo pandemie přehodnotila priority zaměstnanců z hlediska jejich požadavku na práci z domova. Možnost čerpat home office chce téměř polovina pracovníků pojišťoven, což je dvojnásobek v porovnání s rokem 2017. S tím souvisí i pozitivní vnímání nových technologií, jejichž přínos si lidé v pojišťovnách uvědomují ještě více. „Pandemie jednoznačně urychlila zavádění technologických novinek, které podporují prodej na dálku i v oblastech jako je například životní pojištění, kde to bylo dříve nemyslitelné. Pracovat z domova dnes může většina zaměstnanců pojišťoven a lze očekávat, že i v budoucnu se home office stane běžným standardem, nikoliv benefitem,“ doplňuje Jan Matoušek.

O výzkumu

Online výzkum realizovala pro ČAP výzkumná agentura SC&C na přelomu roku 2020 a 2021. Celkem se do něj zapojilo 808 pracovníků pojišťoven ve všech pozicích. Jde o již druhý výzkum, ve kterém se ČAP ptá zaměstnanců pojišťoven nejen na jejich spokojenost s prací v oboru. ČAP v tomto šetření hodlá pokračovat i v následujících letech.