Praha, 6. září 2021Česká asociace pojišťoven (ČAP) a Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA) společně vytvořily samoregulační standard, který slouží k získání vysoké míry odbornosti při nabízení možnosti stát se pojištěným v tzv. „flotilovém pojištění“. Standard významně přispívá k dalšímu zvyšování ochrany spotřebitele. Klíčovými prvky samoregulačního standardu jsou elearningový kurz a sada testových otázek k ověření odbornosti. Do procesu obsahové přípravy kurzu byli zapojeni zástupci pojišťoven a součástí byla rovněž konzultace s ČNB. Kurz bude uveřejněn na webu Akademie ČAP a vzdělávacím portále EFPA.

 „Pojišťovnám, které nabízejí tzv. flotilová pojištění, což je například cestovní pojištění k debetní či kreditní kartě, záleží na tom, aby bylo prodáváno férově, odborně, s důrazem na řádné informování zákazníků. Proto je naším cílem, aby produkty byly nabízeny těm klientů, pro které jsou skutečně určeny a kteří je potřebují a s dostatečnou odbornou asistencí. Ti, kteří jsou se zákazníky v kontaktu, musí disponovat řádnými odbornými znalostmi a být si vědomí veškerých zákonných povinností,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Petr Volek, místopředseda Rady, Evropská asociace finančního plánování ČR, na to navazuje slovy: „Pojišťovací zprostředkovatelé vykonávající činnost dle § 4 ZDPZ a nabízející tzv. „flotilové pojištění“ nyní disponují novým samoregulačním standardem a e-learningovým kurzem k získání přiměřené míry odbornosti. Uživatelé si v e-learningu vždy navolí dle svého profesního zaměření odpovídající obsah kurzu. Standard je určen pracovníkům bank, leasingových společností a cestovních kanceláří, prodejcům elektroniky a dalším distributorům, kteří nabízejí pojištění a zároveň nemají povinnost složit zkoušku odborné způsobilosti dle ZDPZ.“

Pro koho je e-learning určen?

Samoregulační standard je určen všem pojistníkům a jejich pracovníkům, kteří pro pojišťovny vykonávají činnost nabízení možnosti stát se pojištěným. Je tedy určen všem osobám, které tuto činnost podle § 4 ZDPZ vykonávají, podílejí se na ní nebo jsou za ni odpovědny.

Co obsahuje e-lerningový kurz?

Kurz je zpracován v 5 základních variantách podle distribuovaného typu produktu:

  • Manuál flotilníka pro distribuci cestovního pojištění
  • Manuál flotilníka pro distribuci pojištění motorových vozidel
  • Manuál flotilníka pro distribuci bankopojištění
  • Manuál flotilníka pro distribuci pojištění záruky
  • Manuál flotilníka pro distribuci úrazového pojištění

Klíčovými součástmi Samoregulačního standardu jsou:

  • E-learningový kurz s názvem „Manuál flotilníka“, dostupný v tuto chvíli na portálech České asociace pojišťoven, Evropské asociace finančního plánování ČR ;
  • databáze testových otázek k ověření získání odborných znalostí a dovedností pro činnost nabízení možnosti stát se pojištěným, a to v rozsahu dle definovaných témat obsahu kurzu. Databáze testových otázek obsahuje vždy nejméně 50 otázek s právě jednou správnou odpovědí, ze kterých se losuje do testu vždy 15 otázek.
  • pravidla užití a aktualizace kurzu.

Samotný kurz formou e-learningu a závěrečného testu je přístupný na webových portálech Akademie ČAP, EFPA.

Užitečné odkazy:

ČAP a samoregulační standardy

Česká asociace pojišťoven dlouhodobě aktivně přichází se samoregulačními standardy, které kultivují pojistný trh. Jsou jimi například samoregulační standardy v oblasti modelace vývoje pojistného, předsmluvní informace o produktu životního pojištění, nákladovosti investičního fondu a další. Vše o vydaných samoregulačních standardech nalezente zde: https://www.cap.cz/odborna-verejnost/samoregulacni-standardy

CAP Zdravotnicky Monopol uprava 5 fin