Praha, 26. července 2023 – V červenci spustila Česká asociace pojišťoven Kalkulačku orientační pojistné hodnoty nemovitostí, kterou vyvinula ve spolupráci s Katedrou Ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze. Kalkulačka je součástí samoregulačního standardu, který upravuje nastavení pojistných hodnot nemovitého majetku napříč pojistným trhem.

Úkolem Katedry Ekonomiky a řízení ve stavebnictví Fakulty stavební ČVUT v Praze bylo ve spolupráci s řešitelským týmem odborníků České asociace pojišťoven (ČAP) vytvořit metodiku výpočtu jednotkové ceny typizovaných druhů staveb – rodinných domů. Na základě této metodiky byla vytvořena Kalkulačka orientační pojistné hodnoty nemovitostí, která je součástí samoregulačního standardu. „Cílem samoregulačního standardu je nabídnout trhu nezávislý a expertní způsob výpočtu stavební hodnoty nemovitostí. A přinést tak klientům zdroj korektních, průběžně aktualizovaných a transparentních informací ke správnému nastavení jejich pojistných smluv. Kalkulačka je jednoduchým nástrojem, s jehož pomocí si klienti mohou ověřit, zda nemají své nemovitosti tzv. podpojištěné. Pojišťovny přitom nijak neomezuje při aplikaci vlastní cenové politiky a zohledňování mnoha dalších cenotvorných parametrů,“ uvádí k samoregulačnímu standardu Jan Matoušek, výkonný ředitel ČAP. Podle analýzy ČAP vykazují určitý stupeň podpojištění, tj. pojištění na částku nižší, než za kterou by mohla být nemovitost znovu postavena, až dvě třetiny pojištěných nemovitostí.

Navržená metodika pro výpočet hodnoty staveb ke stanovení doporučené pojistné hodnoty rodinných domů vychází z běžně používaných pravidel rozpočtování nákladů ve stavebnictví. Tato hodnota se skládá ze tří složek – náklady na stavbu, vedlejší a ostatní náklady a DPH. Popis metodiky výpočtu lze nalézt na webu Pojistného obzoru ZDE.

Samoregulační standard vstoupil v platnost v červenci 2023. V současné době probíhá proces dobrovolného přistupování členských pojišťoven k tomuto standardu. A následovat bude promítnutí výpočtové metodiky, na kterých je postavena rovněž Kalkulačka, do běžné praxe jednotlivých pojišťoven. S přijatým standardem budou pochopitelně seznámeny všechny distribuční sítě. Zároveň ČAP připravuje sérii seminářů pro pojišťovny i makléře, které proběhnou v několika příštích týdnech. V září bude Kalkulačka orientační pojistné hodnoty nemovitostí představena široké veřejnosti.