Praha, 3. srpna 2023 – V roce 2022 vyjížděli hasiči k téměř 21 tisícům požárů s celkovou škodou téměř 5,3 miliardy korun. Pojištěná z nich ale byla jen čtvrtina. Češi i firmy tím přišli o více než 1,7 miliardy korun, které by jim bývalo mohlo být vyplaceno na pojistném plnění. Vyplynulo to z analýzy České asociace pojišťoven.

Na jedné straně 5 307 pojistných událostí z požáru s celkovou pojištěnou škodou 3,6 miliardy korun, na straně druhé dalších 15,5 tisíce požárů za 1,7 miliardy korun, které ale pojištěné nebyly. To jsou aktuální statistiky České asociace pojišťoven a HZS. „Zdálo by se, že podle aktuální analýzy dosahuje propojištění pro případ požáru jen okolo 25 %. Podle různých statistik dosahuje pojištění nemovitosti občanů 55 %, u firem to bude ještě významně více. Důvodem tohoto rozdílu je velké množství požárů, při kterých zasahují hasiči, ale žádná zásadní škoda u nich nevzniká. Typicky se může jednat o požáry, trávy, odpadu nebo jiné poplachy, kde není reálná škoda nebo jen minimální,“ uvádí Petr Jedlička, analytik České asociace pojišťoven. Denně se přitom stane v průměru 14,5 majetkových pojistných událostí, jejichž příčinou je požár.

V meziročním srovnání přitom stoupl objem škod, a při stabilitě počtu pojistných událostí tedy i průměrná výše škod z požáru, a to o 13 %. Počet pojištěných požárů se dlouhodobě pohybuje okolo 5 300 událostí za rok s průměrnou škodou 676 000 korun v roce 2022 ve srovnání s 595 tisíci korun v roce 2021. „Hodnota domácností i nemovitostí roste, rostou tedy i způsobené škody. Je proto třeba dbát na správnou výši pojistných částek, aby nedocházelo k tzv. podpojištění, tedy situaci, kdy pojistná částka není aktualizovaná a neodpovídá tak skutečné hodnotě majetku,“ upozorňuje Lenka Slabejová, odbornice na neživotní pojištění České asociace pojišťoven. Správné pojistné částky však dosahuje jen třetina pojistných smluv. Nejčastější výše podpojištění činí mezi 20 % a 49 % a 15 % smluv dosahuje dokonce více než 50% podpojištění.

Požáry byly mezi prvními událostmi, proti kterým se dalo pojistit. První pokusy o tento typ pojištění se datují do poloviny 17. století, ale až v roce 1681 založil ekonom Nicholas Barbon s kolegy první pojišťovnu proti požárům „The Insurance Office for Houses“. Na českém území se pak první pojištění proti požáru objevuje v roce 1748, kdy v rámci tereziánských reforem vznikl tzv. fond na úhradu škod vzniklých požáry, povodněmi a nepřízní počasí.