Praha, 21. srpna 2023 – Podle aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven je 91 % českých řidičů ochotno přizpůsobit se změnám, které by vedly ke zvýšení bezpečnosti na českých silnicích. Zatím se na nich více jak polovina z nich bezpečně necítí. Nejvíce by souhlasili s pravidelnými zdravotními prohlídkami a dodatečnými školeními.

Češi nejsou považování za příjemné řidiče, a i sami vnímají, že na silnicích panuje bezohlednost a agresivita. Na 54 % respondentů nedávného průzkumu České asociace pojišťoven se na silnicích necítí bezpečně. „Za nebezpečné považujeme ostatní řidiče, jejich styl jízdy, sami sebe vidíme bezproblémově. Paradoxem je, že i my pácháme přestupky, vědomě a někdy i cíleně. Dobrou zprávou je, že jsme ochotni přijmout změny, které by bezpečnost na našich silnicích zlepšily,“ uvádí Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

Změnu ano, ale jen v něčem

Konkrétně 91 % řidičů by souhlasilo s úpravami, které by zajistily na silnicích větší bezpečnost. Jaké by to měly být ale 66 % neví. A to ani v obecných pravidlech, ani přímo u sebe. „Ve chvíli, kdy dostali řidiči na výběr z několika možných opatření ke zvýšení bezpečnosti, zvolili přesvědčivě pravidelné zdravotní prohlídky a dodatečná školení pro řidiče,“ doplňuje Kateřina Rábová z výzkumné agentury Ipsos, která výzkum pro Českou asociaci pojišťoven realizovala.

Pravidel je už tak moc

Přesto, že by čeští řidiči neměli problém se zavedením nových pravidel, která by pomohla zvýšit bezpečnost na silnicích, považují některou regulaci v dopravě za zbytečnou. „Podle výsledků průzkumu si 33 % všech Čechů, tedy i těch, kteří neřídí, myslí, že je pravidel silničního provozu moc. Některá, jako například 1,5metrový odstup od cyklisty při předjíždění nebo rychlostní omezení na přehledných a bezproblémových úsecích jim přijdou nadbytečná,“ upřesňuje Kateřina Rábová.

„Zejména rychlost je třaskavé téma – řidiči ji pravidelně překračují. Domnívají se, že mají vůz pod kontrolou, věří vlastnímu vyhodnocení situace na silnici nebo se dokonce obávají, že by pomalejší jízdou brzdili ostatní řidiče,“ vysvětluje Jan Matoušek. K dodržování rychlosti přitom řidiče nepřimějí ani pokuty, jak vyplynulo z průzkumu, protože je považují za nízké. Motivací k dodržování předpisů je pro české řidiče hrozba naplnění bodového konta. K dodržování předpisů je bodový systém motivující podle 84 % dotázaných.

---------------

O průzkumu:

Průzkum České asociace pojišťoven Vnímání dopravní bezpečnosti realizovala nezávislá výzkumná agentura Ipsos. Kvantitativní sběr dat proběhl v září 2022, a to jako on-line dotazníkové šetření na 1000 respondentech (z toho 790 řidičích) ve věku 18–79 let v kvótním výběru podle pohlaví, věku, vzdělání, regionu a velikosti místa bydliště. Kvalitativní část probíhala formou dvou skupinových diskusí v prosinci 2022 a zúčastnili se jí v první fázi zkušení a v druhé nezkušení řidiči.