Úrazové pojištění

Úraz – doba nezbytného léčení

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu“:

 • část vyplňuje pojištěný,
 • část vyplňuje lékař (některé pojišťovně stačí předložit jen lékařskou zprávu).

2. Nezapomeňte vyplnit:

 • čísla všech pojistných smluv, které máte u dané pojišťovny sjednány na riziko úrazu;
 • datum úrazu;
 • adresu zdravotnického zařízení, kde jste se léčil.

3. Můžete přiložit i kopie lékařských zpráv, které máte k dispozici, příp. další doklady vztahující se k pojistné události (výsledky odborných vyšetření, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace, operační protokol, protokol o pracovním úrazu, protokol policie apod.).

Trvalé následky

 • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení trvalých následků úrazu“:
 • část vyplňuje pojištěný,
 • část vyplňuje lékař.
 • Přiložte lékařské zprávy týkající se předmětného úrazu (výsledky odborných vyšetření, propouštěcí zprávu v případě hospitalizace, operační protokol apod.).
 • V případě, že příčinou úrazu byla dopravní nehoda nebo z jiného důvodu úraz vyšetřovala policie, přiložte kopii policejního protokolu.
 • Na základě výzvy navštivte smluvního lékaře pojišťovny, který provede ohodnocení trvalých následků.
 • Pojistné plnění uplatněte až po ustálení zdravotního stavu (ukončení léčení a rehabilitace).
 • Nejzazší termín pro uplatnění pojistné události jsou čtyři roky od vzniku úrazu.

Smrt následkem úrazu

 • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení úrazu“.
 • Přiložte:
 • kopii úmrtního listu;
 • kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopii listu o prohlídce mrtvého, kopii pitevního protokolu nebo výpis úmrtní diagnózy z matriky, která úmrtní list vystavila);
 • usnesení nebo protokol policie v případě, že úmrtí šetřila (autonehoda, napadení apod.).
 • Pokud není ve smlouvě uvedena obmyšlená osoba (osoba, které vzniká právo na pojistné plnění), vznikne nárok na pojistné plnění osobám podle § 51 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pro zjištění těchto osob uveďte jméno a adresu notáře, který vyřizuje pozůstalost, příp. příslušný soud.
 • Pokud je obmyšlenou osobou nezletilé dítě, doložte potvrzení soudu o jeho zákonném zástupci nebo souhlas soudu s výplatou plnění nezletilému. Pojišťovna může požadovat i další doklady, např. kopii rodného listu dítěte apod.
 • Většina pojišťoven vyžaduje ověřené kopie všech dokladů. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.
Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout