POJIŠTĚNÍ BUDOV

POJIŠTĚNÍ BUDOV

Pojištění budov poskytuje pojistnou ochranu obytných budov a souvisejících staveb umístěných na tomtéž pozemku. Předmětem pojištění může být tedy rodinný dům, bytový dům, rekreační chalupa či chata, byt v osobním vlastnictví, garáž a další stavby, jako jsou ploty, bazény, skleníky apod. Tímto druhem pojištění lze pojistit budovu již ve fázi výstavby.

Minimální varianta rozsahu pojištění se vztahuje na škody způsobené:

 • požárem, výbuchem nebo přímým úderem blesku;
 • pádem letadla, popř. jeho části nebo nákladu;
 • vichřicí nebo krupobitím.

V dalších variantách pak mohou být kryty i škody způsobené:

 • krádeží vloupáním;
 • vodou vytékající z vodovodního zařízení;
 • povodní a záplavou;
 • zřícením skal nebo zemin;
 • pádem stromů, stožárů nebo jiných předmětů;
 • tíhou sněhu nebo námrazy;
 • zemětřesením;
 • vandalismem;
 • kouřem.

Některé pojistné produkty obsahují i méně obvyklá krytí, např.:

 • rozbití skel,
 • škody způsobené nárazem dopravního prostředku,
 • náhradu výdajů za ztrátu vody apod.

Co ovlivňuje výši pojistného?

 • Výše pojistné částky.
 • Rozsah sjednaných pojistných rizik.
 • Výše zvolené spoluúčasti.
 • Lokalita místa pojištění s ohledem na možnost výskytu povodně či vloupání.

Na co nezapomenout při sjednání?

 • Zvážit, zda sjednat pojistnou smlouvu na novou, nebo obecnou (časovou) cenu.
 • Správně stanovit odpovídající pojistnou částku.
 • Zodpovědně zvolit rozsah pojistných nebezpečí.
 • Seznámit se s pojistnými podmínkami, zejména limity a případnými výlukami z pojištění.

Určení pojistné hodnoty stavby

Pro korektní nastavení pojistné částky, resp. limitů pojistného plnění, je potřeba určit pojistnou hodnotu stavby, a to v nové ceně. Novou cenou se rozumí cena, za kterou by bylo možné postavit stavbu stejného druhu, velikosti a kvality.

Pojistná částka (horní hranice plnění) stanovená v pojistné smlouvě by měla minimálně odpovídat stanovené pojistné hodnotě. Pokud je sjednaná pojistná částka stavby nižší než pojistná hodnota, dochází pravděpodobně k podpojištění objektu. V případě pojistné události by pak pojistné plnění nepokrylo vzniklou škodu v plné výši. Pouze správně stanovená pojistná částka zaručuje dostatečnou pojistnou ochranu. Určení pojistné hodnoty stavby je plně v gesci pojistníka. V případě nejasností, jak hodnotu stavby určit, doporučujeme obrátit se na odborníka na danou oblast (např. z řad projektantů, stavebních firem atd.), příp. kontaktovat pojišťovacího zprostředkovatele dané pojišťovny.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout