Pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů a právnických osob

Pojištění kryje škodu či újmu způsobenou pojištěným v důsledku jeho podnikatelské činnosti, tedy způsobenou činností jako takovou, vadným výrobkem, poskytnutou službou, dále škodu vzniklou v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti nebo s nájmem, škodu na věcech zaměstnanců apod. Škoda se hradí až do výše sjednaného limitu plnění.

Pro některé obory nebo činnosti existují specializované produkty pojištění profesní odpovědnosti. Pro určité profese a obory je navíc povinnost mít sjednáno toto pojištění dána přímo zákonem.

Pojištění profesní odpovědnosti

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetí straně v souvislosti s profesní činností, které je pro určené profese ze zákona povinné. Jedná se zejména o činnosti charakteru duševní práce (např. advokáti, architekti, lékaři, autorizovaní inženýři, daňoví poradci, auditoři, účetní, pojišťovací zprostředkovatelé apod.).

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou členy statutárního nebo jiného orgánu společnosti (pojištění D&O)

Z pojištění se hradí škody způsobené třetí straně porušením povinnosti vyplývající z postavení člena statutárního nebo dozorčího orgánu nebo manažera obchodní společnosti nebo družstva.

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.
Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout