POJIŠTĚNÍ VE PROSPĚCH DÍTĚTE

POJIŠTĚNÍ VE PROSPĚCH DÍTĚTE

Svatební, příp. stipendijní pojištění ve prospěch dítěte zahrnuje pojištění pro případ smrti a dožití. Sjednaná pojistná částka se vyplácí dítěti při dožití nebo u příležitosti uzavření sňatku nebo formou stipendia po stanovenou dobu. Zemře-li pojištěný (např. rodič) v době trvání pojištění, končí povinnost platit pojistné (zproštění od placení). U některých typů pojištění dětí zahájí pojišťovny při zproštění od placení výplatu pravidelného důchodu dítěti, která trvá až do sjednaného konce pojištění. Veškeré nároky vyplývající z pojistné smlouvy zůstávají nedotčeny.

Pojištění je vhodné pro klienty, kteří:

  • chtějí zabezpečit své děti,
  • chtějí svým dětem usnadnit start do samostatného života,
  • chtějí dlouhodobě a pravidelně zhodnocovat finanční prostředky.

Jaké výhody pojištění přináší?

  • Garantovaná pojistná částka pro případ dožití vyplácená dítěti.
  • Garantované minimální zhodnocení finančních prostředků (TÚM).
  • Zproštění od placení v případě smrti pojištěného.
  • Výplata pravidelného důchodu.
  • Rozšíření rozsahu pojistné ochrany formou různých připojištění.

Jaké nevýhody pojištění přináší?

  • Nelze libovolně měnit nastavení pojištění.
  • Nelze aktivně ovlivňovat tvorbu kapitálové hodnoty pojištění.

Ze zaplaceného pojistného jsou odečteny náklady na krytí pojistné ochrany a poplatky. Zbývající část pojistného je použita na tvorbu rezervy pojištění.

Image

V případě úmrtí pojištěného dochází ke zproštění od placení pojistného.

V případě úmrtí dítěte se vyplácí odkupné nebo zaplacené pojistné.

V případě dožití je vyplacena sjednaná pojistná částka včetně podílů na výnosech.

V případě sjednání dalších připojištění je při pojistné události vyplaceno pojistné plnění dle sjednaných podmínek.

Tento typ pojištění nesplňuje podmínky pro daňovou uznatelnost podle zákona 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Informace o daňové uznatelnosti pojištění

Upozornění: Výše uvedené informace jsou pouze obecného charakteru. Před uzavřením smlouvy je třeba důkladně se seznámit s pojistnými podmínkami, zejména s výlukami z pojištění, dané pojišťovny. Pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven naleznete na jejich webových stránkách.

Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout