Životní pojištění

Dožití

 • O dožití pojistné smlouvy je zhruba dva měsíce před koncem informován pověřený pojišťovací zprostředkovatel, který s klientem pojistnou smlouvu ukončí.
 • Pojistné plnění může být vyplaceno nejdříve po datu ukončení pojistné smlouvy.
 • Pojistné plnění se vyplácí pojištěnému.
 • Pokud je pojištěným nezletilé dítě, pojistné plnění se vyplácí jeho zákonnému zástupci.
 • Pokud je pojistná smlouva vinkulována ve prospěch banky, je nutné dodat souhlas banky s výplatou pojistného plnění.

Smrt z jakýchkoli příčin

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – úmrtí pojištěného“.

2. Přiložte níže uvedené dokumenty:

 • kopii úmrtního listu;
 • kopii lékařské zprávy o příčině smrti nebo jiný doklad, kde je příčina smrti uvedena (např. kopii listu o prohlídce mrtvého, kopii pitevního protokolu nebo výpis úmrtní diagnózy z matriky, která úmrtní list vystavila);
 • usnesení nebo protokol policie v případě, že úmrtí šetřila (autonehoda, napadení apod.);
 • pokud není ve smlouvě uvedena obmyšlená osoba (osoba, které vzniká právo na pojistné plnění), vznikne nárok na pojistné plnění osobám podle § 51 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Pro zjištění těchto osob uveďte jméno a adresu notáře, který vyřizuje pozůstalost, příp. příslušný soud;
 • pokud je obmyšlenou osobou nezletilé dítě, doložte potvrzení soudu o jeho zákonném zástupci nebo souhlas soudu s výplatou plnění nezletilému. Pojišťovna může požadovat i další doklady, např. kopii rodného listu dítěte apod.;
 • většina pojišťoven vyžaduje ověřené kopie všech dokladů. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.

Invalidita

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – invalidita“.

2. Pojištěný musí mít přiznánu invaliditu třetího stupně (před 1. lednem 2010 přiznán plný invalidní důchod). U některých pojišťoven se pojištění vztahuje i na invaliditu druhého stupně. Přiložte ověřenou kopii:

 • rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení o přiznání invalidního důchodu podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění;
 • záznamu o jednání – „Posouzení zdravotního stavu“, příp. „Posudek o zdravotním stavu“, na základě kterého byl stupeň invalidity přiznán.

3. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.

Závažná onemocnění

1. Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – závažné onemocnění“. Formulář má dvě části:

 • jednu vyplňuje pojištěný,
 • druhou vyplňuje lékař.

2. K formuláři přiložte:

 • lékařskou zprávu o diagnóze vážné choroby,
 • příp. výpis ze zdravotní karty.

Zproštění od placení

 • Vyplňte formulář „Oznámení/hlášení pojistné události – zproštění od placení pojistného“.
 • Přiložte ověřenou kopii „Rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu“ České správy sociálního zabezpečení podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Ověření může provést pověřený pracovník pojišťovny, notář, pracovník městského (obecního) úřadu, pošty apod.
 • Nárok na zproštění od placení je přiznán na určitou dobu. Pojištěný je povinen před uplynutím této doby doložit potvrzení o trvání invalidního důchodu na následující období.
Copyright © 2024
Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Číst více
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Technické cookies
Přijmout
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Přijmout
Odmítnout