Praha 1. prosince 2022⁠ Do svého orgánu, prezidia, si shromáždění členů České asociace pojišťoven (ČAP) každé dva roky volí členy prezidia. Nové devítičlenné prezidium bylo voleno ve čtvrtek 1. prosince 2022. Prezidentem ČAP se stal opět Martin Diviš, generální ředitel a předseda představenstva pojišťovny Kooperativa. Viceprezidenty byli zvoleni Dušan Quis, předseda představenstva Allianz pojišťovny a Roman Juráš, předseda představenstva Generali České pojišťovny.

Za členy Prezidia byli zvoleni Martin Žáček (UNIQA pojišťovna), Jiří Střelický (ČSOB Pojišťovna), Maurick W. Schellekens (NN), Jaroslav Besperát (Česká podnikatelská pojišťovna), Dominik Štros (Colonnade Insurance S. A.) a Libor Dvořák (ERV Evropská pojišťovna, a.s.). Stejně tak byli zvoleni členové kontrolní komise ČAP: Jana Jenšová (ERGO pojišťovna, a. s.), Eva Vaňková (HDI Versicherung AG, organizační složka) a Helena Indrová (Komerční pojišťovna a. s.).

Asociace bude i nadále pokračovat ve svých vytyčených cílech a strategiích. ČAP je například aktivní v legislativních procesech, kdy její připomínky k právním předpisům týkajícím se pojišťovnictví české i evropské legislativy pomáhají stabilizovat podmínky na českém pojistném trhu. Zajišťuje také vzájemnou výměnu a sdílení informací za účelem prevence a odhalování pojistného podvodu a dalšího protiprávního jednání. Sjednocuje pravidla a postupy členských pojišťoven v oblasti technické, informační i statistické a v neposlední řadě také objektivně a srozumitelně informuje (např. pomocí médií, webových stránek a publikací) veřejnost o vývoji pojistného trhu. Výraznou rolí asociace je také vzdělání, kdy je garantem odborné informovanosti a vzdělávání na všech pracovních úrovních pojistného trhu.