TISKOVÉ ZPRÁVY

Praha 8. ledna 2024 –⁠ Přes čtyřicet procent Čechů starších 15 let přiznává, že minimálně jednou v životě zkusilo nelegální drogu[1], a téměř třetina české populace schvaluje rekreační užívání návykových látek[2].  Výsledkem takové tolerance je trojnásobně vyšší počet jejich uživatelů než v předchozích letech. Na alarmující situaci reaguje nová preventivní kampaň České asociace pojišťoven (ČAP) a Policie ČR s názvem Zkratky, která svým rozsahem a formou nemá v rámci České republiky obdoby. Startuje 9. ledna 2024 a jejím středobodem je generační seriál Adikts režiséra Adama Sedláka, který premiérově uvede platforma iVysílání České televize.

Praha 1. prosince 2023⁠ Celkové předepsané smluvní pojistné upravené metodikou ČAP z předběžných výsledků získaných od členů asociace dosahuje v 1. třech čtvrtletích roku 2023 hodnoty 127 mld. Kč. Meziročně se navýšilo o 6,5 %, resp. o 7,8 mld. Kč. Ve srovnání se 7,5 % zaznamenanými ve stejném období minulého roku, resp. 7 % růstem dosaženými na konci roku 2022, se aktuálně i přes zlepšující tendenci stále jedná o zpomalení tempa růstu pojistného trhu jako celku. Příčinou je především vývoj v životním pojištění. Mírně nižší je letos i zastoupení pojistného v podnikatelských pojištění, i když ve 2. pololetí 2023 jeho růst zrychlil. Proti tomu všechna ostatní významná odvětví neživotního pojištění (pojištění vozidel i retailového majetku a odpovědnosti) si tempo svého nominálního růstu udržují na stabilních hodnotách, což ale ani tak zatím nedokázalo kompenzovat významný dopad inflace.

Praha 16. listopadu 2023 – Spolupráce České asociace pojišťoven s Ministerstvem zemědělství, Výzkumným ústavem vodohospodářským a dalšími státními institucemi přináší rozšíření map nebezpečí povodní. Ty nově obsahují mimo záplavových zón dalších 50 vrstev ohledně např. svahové stability, odtokové linie, eroze, poddolování apod. Do budoucna by se do nich měly promítat další faktory, jako je požár či vichřice. Aktualizované rizikové mapy byly zpřístupněny veřejnosti 1. listopadu.

Praha 9. listopadu 2023V roce 2022 došlo ke 116 tisícům nečekaných majetkových událostí v domácnostech, jen odhadem necelé dvě třetiny ale byly pojištěny. Češi tak na pojistném plnění přišli o 550 milionů korun. Za 10 let Čechy nepojištěné domácnosti stály 6,8 miliardy korun. Vyplynulo to z aktuální analýzy České asociace pojišťoven.

Praha 11. října 2023 – Při neočekáváné události spojené s majetkem se Češi budou nejčastěji spoléhat na pomoc pojišťovny. Obrátilo by se na ni 49 % respondentů aktuálního průzkumu České asociace pojišťoven. Třetina nad takovou situací zatím nechce přemýšlet. V roce 2022 pojišťovny řešily přes 270 tisíc pojistných událostí na majetku.

Copyright © 2024
Save
Cookies user preferences
We use cookies to ensure you to get the best experience on our website. If you decline the use of cookies, this website may not function as expected.
Accept all
Decline all
Read more
Essential
These cookies are needed to make the website work correctly. You can not disable them.
Technické cookies
Accept
Analytics
Tools used to analyze the data to measure the effectiveness of a website and to understand how it works.
Google Analytics
+ jiné analytické cookies
Accept
Decline