Praha, 14. ledna 2021 – Po úspěšně absolvovaném pilotním provozu vyhlašuje od tohoto týdne Akademie České asociace pojišťoven možnost přihlásit se a vykonat zkoušky odborné způsobilosti distančním online způsobem. Kolem 15 tisích zprostředkovatelů a zaměstnanců pojišťoven a bank zatím nemá složenou zkoušku odborné způsobilosti kvůli situaci, která nastala v souvislosti s pandemií COVID19 a v souvislosti s trvajícími vládními opatřeními. Díky možnosti složit zkoušku distančně online tak mohou svou povinnost splnit všichni, kteří potřebují zkoušku odborné způsobilosti ke své další činnosti, a to i přesto, že jsou například v karanténě.

„V realizaci distančních online zkoušek odborné způsobilosti se spojuje potřeba řešit aktuální situaci ve světě i u nás, kdy není možné tak snadno vykonávat zkoušky prezenčně a zároveň potřebu a naši snahu čím dál více postupovat v digitalizaci v našem sektoru. To, že si naši kolegové, kteří ještě zkoušku nemají, mohou doma ve svém prostředí, samozřejmě za přísných pravidel, zkoušku vykonat a okamžitě znají i výsledek, považuji za krok do digitální budoucnosti,“ komentuje Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven.

První účastníci už distanční online zkoušku mají za sebou. Co říkají na tuto možnost a jaká byla jejich zkušenost? Pan Pavel K., oblastní manažer z jedné z velkých pojišťoven na českém trhu, ke své zkušenosti říká: „„Možnost účastnit se zkoušek odborné způsobilosti distanční online formou byla pro mě skvělou zkušeností. Velmi jednoduché technické požadavky a rychlá instalace spolu s možností vybrat si klidné místo na absolvování rozhodně stojí za to. Přesto doporučuji veškerou instalaci a kontrolu techniky provést s dostatečným předstihem.“

Jak vykonat zkoušku distančně online v Akademii ČAP?

Zájemce o distanční online zkoušku odborné způsobilosti si najde volný termín na portálu Akademie ČAP www.akademiecap.cz a přihlásí se na termín zkoušky. V sekci Zkoušky/Distanční forma najde více informací o distanční formě. Všechny potřebné instrukce a návod mu přijdou emailem. Účastník zkoušky se výsledek dozví ihned po vyplnění všech odpovědí a v případě úspěšného vykonání zkoušky mu certifikát přijde emailem.

Jaká pravidla má distanční online zkoušení a jak probíhá?

Zkouška probíhá na počítači přes internet. Uživatel má k dispozici aplikaci e-Akademie ČAP a je spojený přes videohovor se zkušební komisí. Na pokyn supervizora účastník na svém počítači spustí aplikaci e-Akademie ČAP, kde mu je zpřístupněný test odpovídající druhu odborné zkoušky, na kterou je přihlášený. Test je individuálně generován v okamžiku spuštení pro každého jednoho účastníka zvlášť a odlišně. Spuštěním testu se aktivuje i časomíra. Každý účastník je zavázán jednorázovým vykonáním zkoušky, bez opuštění aplikace či místnosti, ve které zkoušku vykonává.

Kdo za online zkouškou stojí?

Software pro Českou asociaci pojišťoven poskytla společnost LOGOSINFO s.r.o.