Praha, 1. února 2021 – Nejvyšším orgánem České asociace pojišťoven (ČAP) je shromáždění členů. Každé dva roky volí  členy prezidia, které má celkem devět členů. Prezidentem, kterého ze svého středu dne 28. ledna 2021 zvolilo prezidium, se stal opět Martin Diviš, generální ředitel a předseda představenstva Kooperativa pojišťovny, viceprezidenty pak Roman Juráš (Generali Česká pojišťovna) a Dušan Quis (Allianz pojišťovna).  Asociace bude i nadále pokračovat ve své strategii vytváření centra expertizy, které napomáhá zlepšovat reputaci pojišťovnictví prostřednictvím partnerského přístupu k dialogu s veřejností, s orgány regulátora i dohledu a s aktéry pojistného trhu.

Česká asociace pojišťoven se také v posledním období významně zaměřuje na vzdělávání v rámci sektoru, založila Akademii ČAP, ve které mimojiné nabízí online distanční zkoušky odborné způsobilosti. Během posledních dvou let asociace pod předchozím vedením také zásadně vstoupila na pole řešení spotřebitelských sporů založením Kanceláře ombudsmana ČAP. Tu k mimosoudnímu řešení sporů pověřilo Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Působnost Kanceláře ombudsmana ČAP zahrnuje řešení všech spotřebitelských sporů z pojištění s výjimkou životního pojištění.

Na posledním shromáždění členů ČAP byly mj. zvoleny orgány asociace pro další, dvouleté volební období. Od ledna 2021 bude prezidium zasedat v následujícím, devítičlenném složení: prezident Martin Diviš (Kooperativa pojišťovna), viceprezidenti Roman Juráš (Generali Česká pojišťovna) a Dušan Quis (Allianz pojišťovna), členové Martin Žáček (UNIQA pojišťovna), Jiří Střelický (ČSOB Pojišťovna), Maurick Schellekens (NN), Jaroslav Besperát (Česká podnikatelská pojišťovna), Dominik Štros (Colonnade Insurance S. A.) a Libor Dvořák (ERV Evropská pojišťovna, a.s.). Stejně tak byli zvoleni členové kontrolní komise ČAP: Jana Jenšová (ERGO pojišťovna, a. s.), Eva Vaňková (HDI Versicherung AG, organizační složka) a Helena Indrová (Komerční pojišťovna a. s.).

Nově zvolené vedení

Martin Diviš začal pracovat v Kooperativě v roce 1996. Od roku 1999 byl zodpovědný za reklamní strategii, sponzoring a PR. V roce 2001 se stal ředitelem Odboru marketingu a komunikace. V roce 2005 byl jmenován vrchním ředitelem a členem nejužšího vedení Kooperativy a o rok později se stal náměstkem generálního ředitele. V roce 2008 se ujal pozice generálního ředitele a stojí rovněž v čele největší pojišťovací skupiny u nás, která zahrnuje Kooperativu, Českou podnikatelskou pojišťovnu a Pojišťovnu České spořitelny. Byl již na třetí funkční období zvolen prezidentem ČAP a je také místopředsedou správní rady v ČKP.

Roman Juráš pracuje ve skupině Generali, jíž je Generali Česká pojišťovna součástí, od roku 1996, kdy byl zodpovědný za zavedení dceřiné společnosti Generali na Slovensku. V letech 2001 až 2007 zastával pozici výkonného ředitele slovenské Generali a od roku 2008 působil bezmála pět let na pozici šéfa bankopojištění v Generali Versicherung ve Vídni. V roce 2013 se jako generální ředitel vrátil do top managementu slovenské Generali. Od září 2019 je generálním ředitelem a předsedou představenstva Generali České pojišťovny.

Dušan Quis začínal v pojišťovnictví v roce 2005 jako ředitel pobočky ING pojišťovny a postupně pracoval na pozicích manažera podpory prodeje, obchodního ředitele Interní obchodní sítě, obchodního ředitele ING pojišťovny na Ukrajině, generálního a obchodního ředitele ING pojišťovny na Slovensku, člena představenstva zodpovědného za obchod v ČSOB pojišťovně, výkonného ředitele PPF pojišťovny v Moskvě a obchodního ředitele (CSO) Allianz Slovenské pojišťovny. V květnu 2018 se stal předsedou představenstva (CEO) Allianz pojišťovny v České republice.